Φάση Σεναρίου

Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Το κακό στον κόσμο

3 ώρες

Εντοπισμός στοιχείων στο διαδίκτυο και επεξεργασία

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_2.doc

Η δεύτερη αυτή ώρα θα αφιερωθεί στο θέμα "Θεός και κακό". Ο καθηγητής χωρίς αργοπορία μοιράζει στις ομάδες το δεύτερο φύλλο εργασίας (κοινό για όλες τις ομάδες) και καλεί τους μαθητές να εντοπίσουν στο διαδίκτυο ένα κείμενο με θέμα "Δημιούργησε ο Θεός το κακό;"Αφού αναγνώσουν τo ενδιαφέρον κείμενο καλούνται να εξηγήσουν αν ο Θεός είναι υπεύθυνος για το κακό που υπάρχει στον κόσμο και να καταγράψουν τα πορίσματα της έρευνας τους σε ένα φύλλο του Word με τίτλο "Ο Θεός και το κακό".

       Κατόπιν, καλούνται να ανατρέξουν στην επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος και να αναζητήσουν ένα άρθρο του Αρχιμ. Επιφάνιου Οικονόμου με τίτλο "Γιατί επιτρέπει ο Θεός;". Οι μαθητές θα αντλήσουν επιχειρήματα από το κείμενο και θα συντάξουν μία παράγραφο στο ίδιο αρχείο Word αλλά σε επόμενη σελίδα απαντώντας στο ερώτημα "Γιατί ο Θεός επιτρέπει το κακό στον κόσμο;".

       Συνεχίζοντας στο τρίτο μέρος αυτής της διδακτικής ώρας θα επιχειρηθεί οι μαθητές να στρέψουν την προσοχή τους στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ταυτόχρονα, ο πίνακας παρουσιάσεων του εργαστηρίου θα δείχνει διαρκώς μια εικόνα της Αναστάσεως του Χριστού. Καλούνται και πάλι να ανατρέξουν στο διαδίκτυο και να επισκεφτούν την ιστοσελίδα "Μυριόβιβλος", και μάλιστα συγκεκριμένο χωρίο από την Καινή Διαθήκη, από την Α΄ Επιστολή του Ιωάννου, όπου αναφέρεται ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να λύσει τα έργα του διαβόλου.

       Αφού καταγράψουν τον σκοπό της ενανθρώπησης του Χριστού όπως την προβάλει ο Ιωάννης στο Word, καλούνται να αυτοανατροφοδοτηθούν ανοίγοντας το Power Point  που οι ίδιοι έκαναν στο προηγούμενο μάθημα (βλ. 1η Διδακτική ώρα).  Αφού δουν τις τρεις συνέπειες του κακού καλούνται να  απαντήσουν με δικά τους επιχειρήματα που θα συζητήσουν μέσα στην ομάδα, αν ο Χριστός με την ενανθρώπησή του νίκησε και πως τις τρεις γενικές συνέπειες του κακού και φυσικά καταγράφουν την απάντησή τους πάλι στο Word.


Δημιούργησε ο Θεός το κακό;


Γιατί επιτρέπει ο Θεός


Ο Χριστός ήρθε για να νικήσει το κακό


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΜΠΕΛΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το κακό στον κόσμο» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1833