Φάση Σεναρίου

Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Το κακό στον κόσμο

3 ώρες

Αναστοχασμός, ανατροφοδότηση και αξιολόγηση.

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_3.doc

Η τρίτη και τελευταία διδακτική ώρα θα είναι ώρα αναστοχασμού, ανατροφοδότησης και αξιολόγησης. Αρχικά, ο καθηγητής μοιράζει στις ομάδες το κοινό φύλλο εργασίας και τους καλεί να παρακολουθήσουν ένα βιντεοκλίπ στο Youtube και συγκεκριμένα το τραγούδι του Michael Jackson "Man in the mirror". Κατόπιν θα προσπαθήσουν, αφενός με τις γνώσεις τους στα Αγγλικά και αφετέρου με τη βοήθεια του διαδικτύου, να μεταφράσουν το τραγούδι και να προσδιορίσουν ποια είναι η πρόταση του παραπάνω καλλιτέχνη για την αντιμετώπιση του κακού που υπάρχει στον κόσμο. Φυσικά οφείλουν να καταγράψουν την απάντησή τους στο Word.

       Αμέσως μετά, καλούνται να συζητήσουν μέσα στην ομάδα χαμηλόφωνα και να απαντήσουν σύντομα και γραπτώς στο ίδιο αρχείο Word τις παρακάτω δύο ερωτήσεις.

α. Τι ρόλο παίζει η ενανθρώπηση, η Σταύρωση και η Ανάσταση του Χριστού στην αντιμετώπιση του κακού;

β. Τι μπορεί να κάνει ο καθένας από μας ως Χριστιανός, μόνος του ή ως ομάδα, πνευματικά ή υλικά, για την αντιμετώπιση του κακού και την επικράτηση του καλού;

      Τα τελευταία δέκα περίπου λεπτά της ώρας οι μαθητές καλούνται να επισκεφτούν το "Φωτόδεντρο" και να παίξουν τα τρία Κουίζ που τους δίνονται. Από τα ποσοστά επιτυχίας τους στα Κουίζ θα αξιολογηθεί το μέγεθος της επιτυχίας της μεθόδου που ακολουθήθηκε και κυρίως θα πραγματοποιηθεί ο αναστοχασμός και η ανατροφοδότηση των μαθητών.


Man in the mirror


Κουίζ "Το προπατορικό αμάρτημα"

. Επισκεφτείτε το "Φωτόδεντρο" στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4487?locale=el και απαντήστε με Σ ή Λ (Σωστό-Λάθος) στο Κουίζ "Το προπατορικό αμάρτημα". Μπορείτε να βλέπετε άμεσα τη σωστή απάντηση, καθώς το χρώμα της γραμματοσειράς της

Κουίζ : "Γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο;"

Επισκεφτείτε το "Φωτόδεντρο" στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4527?locale=el και απαντήστε στο Κουίζ : "Γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο;".

Σταυρόλεξο με θέμα: "Γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο;"

Επισκεφτείτε και πάλι το "Φωτόδεντρο" στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3793?locale=el και δοκιμάστε να λύσετε το σταυρόλεξο με θέμα: "Γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο;".

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΜΠΕΛΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το κακό στον κόσμο» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1834