Το κακό στον κόσμο

Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Το κακό στον κόσμο

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Εκπαιδευτικό σενάριο με θέμα «Το κακό στον κόσμο». Σχεδιασμένο για μαθητές Λυκείου, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών Λυκείου με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.  Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Β' Λυκείου και αναφέρεται στη διδασκαλία συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας του σχολικού βιβλίου «Χριστιανισμός και Θρησκεύματα». Συγκεκριμένα αφορά στην Διδακτική Ενότητα  11 «Γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο;». Επίσης, το σενάριο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ελάχιστες τροποποιήσεις και στην Γ΄ Γυμνασίου των πιλοτικών σχολείων στην ενότητα «Πού είναι ο Θεός;»: Η οδύνη του σύγχρονου κόσμου και το αίτημα της σωτηρίας από το κακό.  Το σενάριο εμπλέκει τις γνωστικές περιοχές των Θρησκευτικών, των Αγγλικών και της Πληροφορικής.

Το συγκεκριμένο σενάριο έχει ως θεωρητική βάση τις γνωστικές θεωρίες διδασκαλίας και μάθησης του Jean Piaget και του Jerome Bruner, δηλαδή τον εποικοδομητισμό και την ανακαλυπτική μάθηση αντίστοιχα.  Επίσης, θα χρησιμοποιηθεί η τεχνική της ιδεοθύελλας (brainstorming) του Alex Osborn. Στην προσέγγιση αυτή ο εκπαιδευτικός δεν θα είναι ο αναμεταδότης των πληροφοριών, αλλά ο οργανωτής των στοχευμένων δραστηριοτήτων,  ο εμψυχωτής, ο καθοδηγητής, ο αρωγός και διευκολυντής της διαδικασίας της μάθησης.

Οργάνωση της Διδασκαλίας:

Για την υλοποίηση του σεναρίου οι μαθητές χωρίζονται σε έξι ομάδες των τεσσάρων μαθητών (με βάση κάποιο κοινωνιόγραμμα που έχει πραγματοποιηθεί στην αρχή της χρονιάς) και καθορίζονται οι αρμοδιότητες της κάθε ομάδας (χειριστής υπολογιστή, καθοδηγητής βημάτων φύλλου εργασίας, επεξεργαστής υλικού, συντονιστής).

 

 

 

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και τον άνθρωπο «καλά λίαν» (Γεν. 1, 31). Ωστόσο, παρατηρούμε από την καθημερινή μας ζωή ότι στον κόσμο υπάρχει το κακό. Από πού προέρχεται και τι συνέπειες έχει; Ποια η θέση του Θεού και ποια η ευθύνη του ανθρώπου; Το πρόβλημα αυτό διαπραγματεύεται και προσπαθεί να επιλύσει το παρόν σενάριο. Οι μαθητές καλούνται να επαναφέρουν στην μνήμη τους γεγονότα ή εμπειρίες σχετικές με το κακό που υπάρχει στον κόσμο, αλλά και εμπειρίες από ανθρώπους και κοινωνικές δομές και θεσμούς που αντιμετωπίζουν το κακό στον κόσμο. Καλούνται να αποδεκτούν και την προσωπική ευθύνη του καθενός για το κακό που υπάρχει. 

Σε ότι αφορά τις Τ.Π.Ε. οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν πληροφορίες από το διαδίκτυο και να δημιουργήσουν ψηφιακά έγγραφα και παρουσίαση με τη χρήση λογισμικών (Word-Power Point).

Σε τελική ανάλυση επιδιώκεται να δημιουργηθεί ένας προβληματισμός και να δοθεί μια κλήση αφύπνισης και μια απάντηση με βάση την Χριστιανική πίστη στο θέμα του κακού, μέσα από μια διαδραστική αναζήτηση.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Θρησκευτικά (ΔΕ) > Πίστη > Ουσία-Προσφορά-Αμφισβήτηση >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ιδεοθύελλα (brainstorming)
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Η διδασκαλία και η εφαρμογή του προγράμματος θα γίνει στο εργαστήρι πληροφορικής.
Εντοπισμός στοιχείων στο διαδίκτυο και επεξεργασία
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Η διδασκαλία και η εφαρμογή του προγράμματος θα γίνει στο εργαστήρι πληροφορικής.
Αναστοχασμός, ανατροφοδότηση και αξιολόγηση.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Η διδασκαλία και η εφαρμογή του προγράμματος θα γίνει στο εργαστήρι πληροφορικής.
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν τις αιτίες και τις συνέπειες του κακού στην προσωπική και κοινωνική ζωή.
Να συνειδητοποιήσουν την κατάλυση του κακού με την ενανθρώπηση του Θεού.
Να αναγνωρίσουν την αξία της συνεργασίας ως βασικού στοιχείου της σχολικής ζωής
Να αντιληφθούν την ευθύνη των Χριστιανών για την ύπαρξη και αντιμετώπιση του κακού στον κόσμο.
Να αποκτήσουν δεξιότητες συλλογής, ανάλυσης και επεξεργασίας των πληροφοριών.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
κακό, αδικία, Θεός, ευθύνη,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η διδασκαλία και η εφαρμογή του προγράμματος θα γίνει στο εργαστήρι πληροφορικής, όπου απαιτείται εκτός των Η/Υ και του κλασικού - συμβατικού πίνακα και ένας βιντεοπροβολέας.

Τα μέσα (λογισμικά - ΤΠΕ) που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα παρακάτω:

-Το διαδίκτυο με τη χρήση φυλλομετρητών διαδικτύου (Ψηφιακό Σχολείο).

-Επεξεργαστής κειμένου (word)

-Λογισμικό παρουσίασης (power point)
Η διδασκαλία και η εφαρμογή του προγράμματος θα γίνει στο εργαστήρι πληροφορικής, όπου απαιτείται εκτός των Η/Υ και του κλασικού - συμβατικού πίνακα και ένας βιντεοπροβολέας.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΜΠΕΛΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το κακό στον κόσμο» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.