Φάση Σεναρίου

Χημεία (Γενικό Λύκειο)

Ατομικά τροχιακά

3 ώρες

ανάπτυξη του θέματος


αρχή ηλεκτρονιακής δόμησης


Kανόνας για τη διαδοχική συμπλήρωση των ατομικών τροχιακών με ηλεκτρόνια στα πολυηλεκτρονικά άτομα.


αριθμός ηλεκτρονίων/στιβάδα


απαγορευτική αρχή του Pauli


κβαντικός αριθμός


αριθμός ηλεκτρονίων/στιβάδα


αριθμός ηλεκτρονίων/στιβάδα


αριθμός ηλεκτρονίων/στιβάδα


αριθμός ηλεκτρονίων/στιβάδα


αριθμός ηλεκτρονίων/στιβάδα


αριθμός ηλεκτρονίων/στιβάδα

όπου πρέπει να εισαχθούν αριθμοί να τους εισάγετε ως αριθμούς και όχι ως λέξεις

αριθμός ηλεκτρονίων/στιβάδα


αριθμός ηλεκτρονίων/στιβάδα


αριθμός ηλεκτρονίων/στιβάδα


Κανόνας του Hund


Αρκετή εμβάθυνση στη μελέτη του θέματος δίνεται στο site: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/atomic/hund.html

Δημιουργός Σεναρίου: Αριστοτέλης Λεβεντέας (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ατομικά τροχιακά» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1835