Φάση Σεναρίου

Χημεία (Γενικό Λύκειο)

Ατομικά τροχιακά

3 ώρες

τρόποι συμπλήρωσης τροχιακών

20λεπτά

παρακολουθούμε πώς συμπληρώνονται τα τροχιακά στα στοιχεία και συζητάμε μέσα από διαφόρων τύπων ερωτήσεις


περιοδικός πίνακας

Δίνεται η δυνατότητα σε αυτό το περιοδικό πίνακα να δούμε τη συμπλήρωση των τροχιακών και τη μορφή τους για κάθε στοιχείο

Τα στοιχεία και με τη συμπλήρωση των τροχιακών

M.P. = σημείο τήξης B.P.= σημείο βρασμού Density= πυκνότητα (των στοιχείων με σημείο βρασμού κάτω από τους 0°C δίνεται σε g/l και στην επιλογή κατάταξης κατά πυκνότητα προηγούνται των άλλων στοιχείων με σημείο βρασμού >0°C.)

(Electron configuration)= διευθέτηση ηλεκτρονίων

Ιόντα - τροχιακά


Στοιχεία - τροχιακά


Ιόντα - τροχιακά


Δημιουργός Σεναρίου: Αριστοτέλης Λεβεντέας (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ατομικά τροχιακά» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1838