Ατομικά τροχιακά

Χημεία (Γενικό Λύκειο)

Ατομικά τροχιακά

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Σχήματα ατομικών τροχιακών και τρόποι συμπλήρωσης όταν προχωρούμε από τα απλούστερα στοιχεία (z=1) σε συνθετότερα (z>1)


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η κατανόηση της νοητής ύπαρξης αυτών των χώρων, οι οποιοι δεν έχουν πραγματική υπόσταση, και η αντίληψη της δόμησης των ατόμων των στοιχείων του περιοδικού πίνακα με μια σύγχρονη απλή προσέγγιση.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Χημεία > Άτομα και μόρια > Κβαντομηχανική προσέγγιση >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
ανάπτυξη του θέματος
παρουσίαση power point
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
αίθουσα με δυνατότητα προβολής (εργαστήριο Χημείας, πληροφορικής κλπ.)
εικόνες ατομικών τροχιακών
τρόποι συμπλήρωσης τροχιακών
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής, ή όποια άλλη αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο διαθέτει υπολογιστή, προβολέα και κατά προτίμηση διαδραστ
Διδακτικοί Στόχοι
- Διεύρυνση της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών με ουσιαστική κατανόηση βασικών εννοιών
-Κατανόηση του τρόπου συμπλήρωσης των στιβάδων
-κατανόηση των πιθανοχώρων που προκύπτουν από την επίλυση της εξίσωσης Schrondinger
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
τροχιακά, ελάχιστη ενέργεια, Κύριος κβαντικός αριθμός, Αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός, Μαγνητικός κβαντικός αριθμός, Στροφορμή (Spin) ηλεκτρονίου, απαγορευτική αρχή Pauli, Αρχή ελάχιστης ενέργειας, κανόνας του Hund, περιοδικός πίνακας, δομή ατόμου,
Υλικοτεχνική υποδομή
Υπολογιστής, προβολέας, οθόνη,

Δημιουργός Σεναρίου: Αριστοτέλης Λεβεντέας (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ατομικά τροχιακά» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.