Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Μεταβλητές Προγράμματος

3 ώρες

Δραστηριότητες

40λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias.docx

Η διάταξη του εργαστηρίου θα είναι σε σχήμα “Π”. Οι μαθητές θα δουλέψουν σε μικρές ομάδες των 2 ατόμων. Το ένα μέλος της ομάδας θα παίζει το ρόλο του “οδηγού”, δηλαδή θα έχει τον έλεγχο του μολυβιού/ποντικιού/πληκτρολογίου. Το 2ο μέλος θα είναι ο “παρατηρητής” που διαρκώς θα ελέγχει το έργο του “οδηγού” θέτοντας ερωτήσεις, διερευνώντας εναλλακτικές λύσεις, παρατηρώντας ελλείψεις κλπ. Οι ρόλοι “οδηγού” και “παρατηρητή” θα εναλλάσσονται. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία και σε ντροπαλούς και εσωστρεφείς μαθητές, που πολλές φορές μένανε στο περιθώριο, να εμπλακούν και αυτοί ενεργά στις μαθησιακές δραστηριότητες και μέσω της ομαδικής εργασίας να συμμετέχουν ενεργητικά στα δρώμενα της τάξης.

Στα αρχικά μαθήματα, ο καθηγητής θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή τόσο στο σχηματισμό των ζευγαριών όσο και στο πως αυτά λειτουργούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ώστε να αποφευχθεί τυχόν διδακτικός θόρυβος, π.χ. ένας μαθητής να δουλεύει και ο άλλος να ασχολείται με κάτι άσχετο ή ο πιο “αδύναμος” μαθητής να μη μπορεί να συμβαδίζει με τον πιο “δυνατό”. Αν κρίνει απαραίτητο μπορεί να αναδιατάξει ορισμένους ή και όλους τους σχηματισμούς των ζευγαριών.

Το φύλλο εργασίας θα περιέχει δραστηριότητες που καλύπτουν όλους τους διδακτικούς στόχους του σεναρίου τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Σε κάθε δραστηριότητα θα καλύπτεται τουλάχιστον ένας από τους διδακτικούς στόχους και σε ορισμένες από αυτές, μέσω του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Pame Pascal, θα δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να πειραματιστούν ελέγχοντας την ορθότητα των επιλογών τους, να ανταλλάξουν απόψεις και να μεταβάλλουν τις γνωστικές τους αντιλήψεις.

Η συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού επιλέχτηκε γιατί είναι μια μικρογλώσσα, με εξελληνισμένο, απλό και εύχρηστο παραθυρικό περιβάλλον, απαλλαγμένη από τα περιττά εργαλεία και το σύνθετο προγραμματιστικό περιβάλλον μιας επαγγελματικής γλώσσας προγραμματισμού. Επιπλέον, παρέχει εγχειρίδιο βοηθείας και δυνατότητα βηματικής εκτέλεσης του προγράμματος. Στα θετικά στοιχεία του λογισμικού μπορούμε να συμπεριλάβουμε και την ακριβή και λεπτομερή καταγραφή των συντακτικών λαθών του προγράμματος.

 

Πηγές: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Μ. Γρηγοριάδου – Ρ. Γόγουλου

 


Δραστηριότητα 1-Α


Δραστηριότητα 1-Β


Δραστηριότητα 2-Α


Δραστηριότητα 2-Β


Δραστηριότητα 3


Δρασηριότητα 4


Δρασηριότητα 5


Δραστηριότητα 6


Δραστηριότητα 7


Δρασηριότητα 8


Η διδασκαλία της έννοιας της μεταβλητής μέσω site για αρχάριους προγραμματιστές (γλώσσα Αγγλικά)

Προαιρετική δραστηριότητα για το σπίτι

Δημιουργός Σεναρίου: Γεώργιος Βελώνης (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μεταβλητές Προγράμματος» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1847