Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Μεταβλητές Προγράμματος

3 ώρες

Αξιολόγηση Μαθητών

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
kleistoy_typoy_test.docx

Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω ενός κλειστού τύπου ερωτήσεων τεστ το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass (eclass.sch.gr). Εναλλακτικές επιλογές για τη δημιουργία και χρήση του τεστ, όπως η επιλογή του Hot Potatoes, Google Drive κ.ά. είναι στην ευχέρεια του εκπαιδευτικού.


Ομάδα Ερωτήσεων 2


Ομάδα Ερωτήσεων 1


Δημιουργός Σεναρίου: Γεώργιος Βελώνης (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μεταβλητές Προγράμματος» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1848