Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Μεταβλητές Προγράμματος

3 ώρες

Αυτοαξιολόγηση Μαθητών

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
aytoaxiologisi_mathiti.docx

Η αυτοαξιολόγηση είναι πολύ σημαντική μεταγνωστική στρατηγική. Κάθε μαθητής θα κάνει την αυτοαξιολόγησή του, μέσω ενός διαγράμματος KWL, έτσι ώστε να μπορέσει να αναγνωρίσει τι ήξερε, τι έχει μάθει και τι θα ήθελε να μάθει μέσα από αυτή τη μαθησιακή διαδικασία.


Διάγραμμα Αυτοαξιολόγησης Μαθητή KWL


Δημιουργός Σεναρίου: Γεώργιος Βελώνης (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μεταβλητές Προγράμματος» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1849