ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ: Η αυτοκρατορική παρέλαση των λιονταριών από το «Καρναβάλι των ζώων» του Camille Saint Saëns

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Δημοτικό)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ: Η αυτοκρατορική παρέλαση των λιονταριών από το «Καρναβάλι των ζώων» του Camille Saint Saëns

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν σχέδιο εργασίας που απευθύνεται σε μαθητές  της Β’ δημοτικού  δημιουργήθηκε με σκοπό τη διεύρυνση και εμβάθυνση  των μουσικών εμπειριών ακρόασης με συμμετοχικό και βιωματικό τρόπο.

Μέσα από την πορεία της διδασκαλίας αναδύονται τα περιεχόμενα του  Προγράμματος Σπουδών Μουσικής του Νέου Σχολείου, συγκεκριμένα:

 

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 1ος: Προσεγγίζω και κατανοώ τις έννοιες και τα βασικά στοιχεία της μουσικής

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 2ος: Γνωρίζω τα είδη της μουσικής συγχρονικά, διαχρονικά και γεωγραφικά

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 3ος: Συνδέω τη μουσική με άλλες τέχνες και επιστήμες


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η δραστηριότητα της ακρόασης δίνει έμφαση στη στοχευμένη, ενεργητική μουσική ακρόαση προκειμένου να προκαλέσει κινητική, λεκτική, συναισθηματική και νοηματική ανταπόκριση από το μαθητή.

Οι μαθητές ακούνε, εξερευνούν, τραγουδούν, δραματοποιούν και αποδίδουν τη μουσική ρυθμικά με κρουστά όργανα, ακολουθώντας μη συμβατική μουσική σημειογραφία.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
1η διδακτική ώρα
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Μουσικής
2η διδακτική ώρα
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Μουσικής
3η διδακτική ώρα
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Μουσικής
Δραστηριότητα επέκτασης
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Μουσικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναπτύξουν τις ακουστικές τους δεξιότητες και την εσωτερική τους ακοή
Να περιγράφουν φανταστικές παραστάσεις ή συναισθήματα, με ερέθισμα την ακρόαση μουσικής
Να ανταποκρίνονται ελεύθερα και με ποικίλα εκφραστικά μέσα σε μία ακρόαση δυτικής λόγιας μουσικής
Να τραγουδήσουν ομαδικά τις μελωδίες με σχετική ρυθμική ακρίβεια
να παίζουν συγχρονισμένα με κρουστά όργανα, ακολουθώντας παρτιτούρα με γραφική μουσική σημειογραφία
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ενεργητική μουσική ακρόαση, ομαδικό τραγούδι, ομαδική εκτέλεση σε κρουστά όργανα, γραφική σημειογραφία,
Υλικοτεχνική υποδομή
Audio Cd, DVD «Το Καρναβάλι των ζώων» του Camille Saint Saëns, πιάνο, φωτοτυπίες με τους στίχους του τραγουδιού και την παρτιτούρα,
τύμπανα, ξύστρες (γκουίρο), πιάτο, ντέφια , μαράκες, κουδουνάκια
Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ: Η αυτοκρατορική παρέλαση των λιονταριών από το «Καρναβάλι των ζώων» του Camille Saint Saëns » έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.