Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Δημοτικό)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ: Η αυτοκρατορική παρέλαση των λιονταριών από το «Καρναβάλι των ζώων» του Camille Saint Saëns

3 ώρες

3η διδακτική ώρα

35λεπτά

Ο εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές την παρτιτούρα (εικόνα 1) και μοιράζει τα κρουστά όργανα κατά ομάδες.

Αφού εξηγήσει τις ενότητες και τα σύμβολα της παρτιτούρας , ακολουθεί η εκτέλεση του κομματιού υπό τη διεύθυνση και καθοδήγησή του.

Η δραστηριότητα μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές με τους μαθητές να παίζουν και να να τραγουδούν ταυτόχρονα ή να αναλαμβάνουν καθήκοντα  μαέστρου.

Στο τέλος της διδακτικής ώρας ο εκπαιδευτικός προβάλει dvd  με την  “Εισαγωγή και αυτοκρατορική παρέλαση των λιονταριών” ερμηνευμένη από το μουσικό σύνολο "Ensemble Contrastes" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, στο Παρίσι.


Εικόνα 1


Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ: Η αυτοκρατορική παρέλαση των λιονταριών από το «Καρναβάλι των ζώων» του Camille Saint Saëns » έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1879