Οι πρόσφυγες στα πρωτοσέλιδα

Διαθεματική Ομάδα (Γυμνάσιο)

Οι πρόσφυγες στα πρωτοσέλιδα

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το περιεχόμενο του σεναρίου προσεγγίζει το θέμα των προσφύγων στην κοινωνική του διάσταση μέσα από την έρευνα ενός δημοσιογράφου. Πως αντιμετωπίζουν οι ντόπιοι τους πρόσφυγες; Οι μαθητές, υποδύομενοι το δημοσιογράφο, καλούνται να γράψουν το σχετικό άρθρο τους και να συντάξουν του πρωτοσέλιδό τους σύμφωνα με τις οδηγίες του "αρχισυντάτη" τους!

Οι ενότητες, στις οποίες στηρίζεται το σενάριο, είναι "το προσφυγικό ζήτημα" απο την Ιστορία της γ' γυμνασίου και την τέταρτη ενότητα για την Ευρώπη από τη Ν. Γλώσσα της ίδιας τάξης. Οι ενότητες αυτές θα πρέπει να διδαχθούν νωρίτερα. Οι μαθητές μεταφέρονται στην εποχή κατά την οποία οι Έλληνες της Μικράς Ασίας αναγκάστηκαν να φύγουν από εκεί και να βρουν καταφύγιο στην Ελλάδα προκειμένου να σωθούν εξαιτίας των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων. Η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί καταφύγιο και για άλλους πρόσφυγες, διαφορετικών εθνικοτήτων. Οι μαθητές θα μελετήσουν τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης  των προσφύγων οποιασδήποτε εθνικότητας και εποχής κατά την παραμονή τους σε μια ξένη χώρα, αλλά και την υποδοχή που τους παρέχουν οι ντόπιοι. Η σύγκριση 1922 και 2015 γίνεται για να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι πρόσφυγες μπορεί να είναι λαοί οποιασδήποτε εθνικότητας που βιώνουν ακραίες και βίαιες συνθήκες στη χώρα τους λόγω διαφόρων πολιτικών αποφάσεων. Η Ευρώπη, μέλος της οποίας είναι και η Ελλάδα, έχει τελικά ανοιχτό το παράθυρό της προς ολόκληρο τον κόσμο; Την απάντηση θα τη δώσουν οι μαθητές.

Τέλος, ένας καλός δημοσιογράφος θα πρέπει να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και προσόντα! Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να τον εκπαιδεύσουμε. Με αυτό ασχολείται η πρώτη φάση του σεναρίου. Στη δεύτερη φάση οι μαθητές ερευνούν το θέμα και κρατούν σημειώσεις για το άρθρο που θα γράψουν και τα πρωτοσέλιδα που θα παρουσιάσουν στη τρίτη φάση.

*Το φύλλο εργασίας της πρώτης φάσης συμπληρώνεται στην τάξη ενώ της δεύτερης στο σπίτι. Ειδικότερα για τα φύλλα εργασίας της δεύτερης φάσης, είναι τρία, όμως με ένα από αυτά θα ασχοληθεί η κάθε ομάδα. Ο καθορισμός γίνεται με κλήρωση. Αν τα παιδιά της τάξης είναι 24, οι ομάδες θα είναι 6 (4 ατόμων). Τα 6 χαρτάκια της κλήρωσης θα είναι ως εξής: "ΕΛΛΑΣ", "ΑΝΑΠΤΥΞΗ", "ΑΛΗΘΕΙΑ", "ελεύθερη επιλογή", "ελεύθερη επιλογή", ελεύθερη επιλογή". Η "ελεύθερη επιλογή" δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα να επιλέξει σε ποια εφημερίδα θα εργαστεί. Έτσι, στο τέλος της δραστηριότητας μπορεί να υπάρξουν 2 ή και 3 πρωτοσέλιδα στην ίδια εφημερίδα. Η κατανομή των εφημερίδων γίνεται για να ακουστούν στην τάξη όλες οι απόψεις για το θέμα των προσφύγων ενώ ο κλήρος "ελεύθερη επιλογή" μπορεί να φανεί αρκετά ενδιαφέρον για τις απόψεις των μαθητών της τάξης μας!


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Ποιοι είναι οι πρόσφυγες; Τι ζητούν και έρχονται στη χώρα μας και στην Ευρώπη; Πρέπει να τους συμπεριφερόμαστε με συμπόνοια ή καχυποψία; Μπορούμε να τους συναισθανθούμε; Είναι "αντίπαλοι" με τους γηγενείς ή όχι; Έχουν αυτοί δίκαιο ή εμείς; Ή μήπως δεν υπάρχει διχασμός γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι και δείχνουμε ανθρώπινη αλληλεγγύη;

Ο κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα με αυτό το σενάριο να προβληματιστεί και να διαμορφώσει τη δική του άποψη για το προσφυγικό ζήτημα επεξεργάζοντας τις πληροφορίες που του δίνονται και άλλες δικές του ψάχνοντας στο διαδίκτυο. Το θέμα των προσφύγων είναι πάντα επίκαιρο στη χώρα μας και επειδή με την επικαιρότητα ασχολούνται οι δημοσιογράφοι, η αναζήτηση πληροφοριών για το θέμα αυτό μπορεί να γίνει πιο ελκυστική μέσα από την έρευνα και τη ματιά ενός δημοσιογράφου! Έτσι, λοιπόν, οι μαθητές υποδύονται τους δημοσιογράφους, χωρίζονται σε ομάδες και γράφουν για τους πρόσφυγες.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Διαθεματική Ομάδα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Πως συντάσσεται το πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας;
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο υπολογιστών
Αναλύουμε το θέμα των προσφύγων ως δημοσιογράφοι!
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο υπολογιστών
Σύνταξη και παρουσίαση των πρωτοσέλιδων.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν οι μαθητές τη διαδικασία σύνταξης των πρωτοσέλιδων μιας εφημερίδας.
Να επεξεργαστούν το ζήτημα των προσφύγων και την υποδοχή τους από τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους.
Να χρησιμοποιήσουν λεξιλόγιο σχετικό με την ενημέρωση, τις εφημερίδες και το προσφυγικό ζήτημα.
Να συντάξουν οι ίδιοι τους τίτλους στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τους για τους πρόσφυγες.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
εφημερίδα, πρωτοσέλιδο, Πρόσφυγες,
Υλικοτεχνική υποδομή
εργαστήριο υπολογιστών, μηχανές αναζήτησης, επεξεργαστής κειμένου, πρόγραμμα παρουσιάσεων
Δημιουργός Σεναρίου: Χρυσάνθη Δωράκη (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι πρόσφυγες στα πρωτοσέλιδα» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.