ΑΜΙΝΟΞΕΑ-ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

Βιολογία (Γενικό Λύκειο)

ΑΜΙΝΟΞΕΑ-ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο βασίζεται κυρίως την ομαδοσυνεργατική μέθοδο μάθησης και πραγματοποιείται σε πέντε φάσεις που περιγράφονται αναλυτικά. Σε αρκετές περιπτώσεις οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, όρθιοι μέσα στην τάξη και σε χώρο που αυτοί επιλέγουν. Στη συνέχεια οι ομάδες συγκεντρώνονται και συνεργάζονται στην ολομέλεια. Εφαρμόστηκαν τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος και το θέμα αφορά κυρίως στη διδασκαλία του μαθήματος του Αναλυτικού Προγράμματος Βιολογία Β΄ Λυκείου «Πρωτεΐνες: Διαδεδομένες, πολύπλοκες και εύθραυστες». Ο υπολογιστής και η πλατφόρμα μάθησης "Αίσωπος" συνεισφέρει και βοηθά σε περιπτώσεις και θέματα που αφενός θα ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθούν σε πραγματικές συνθήκες και αφετέρου θα απαιτούσαν χρόνο που δεν θα μπορούσε να διατεθεί.

Οι στόχοι που αναφέρονται αλλά και επιπλέον στόχοι επιτυγχάνονται μέσω της συνεργασίας των μαθητών μεταξύ τους και με τον καθηγητή αλλά και μέσω της αλληλεπίδρασης με την πλατφόρμα «Αίσωπος» με δραστηριότητες που κατευθύνονται από αντίστοιχα Φύλλα εργασίας.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η οικοδόμηση της έννοιας «πρωτείνη» και η βιολογική της σημασία. Η συσχέτιση της συγκεκριμένης αλληλουχίας των αμινοξέων της πεπτιδικής αλυσίδας με την «ιδιαιτερότητα» κάθε πρωτεΐνης να επιτελεί το δομικό ή λειτουργικό της ρόλο.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Βιολογία >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
1η Φάση: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή - Διαδίκτυο - Τάξη
2η Φάση: ΟΜΑΔΕΣ ΑΜΙΝΟΞΕΟΣ-ΠΕΠΤΙΔΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες
3η Φάση: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή - Διαδίκτυο
4η Φάση: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ-ΕΙΚΟΝΙΚΟ)
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή - Διαδίκτυο -Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
5η Φάση: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή - Διαδίκτυο
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναλύουν ή και να συνθέτουν ένα αμινοξύ από τις επιμέρους ομάδες του.
Να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα αμινοξέα (πεπτιδικός δεσμός).
Να δίνουν παραδείγματα πρωτεϊνών με βάση τη λειτουργία τους.
Να εξηγούν την οργάνωση και τις αιτίες μετουσίωσης των πρωτεϊνών.
Να αναδεικνύουν τη σημασία των αμινοξέων στη διατροφή σε υγιείς ή παθολογικές καταστάσεις.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
αμινοξύ, διπεπτίδιο, πεπτιδικός δεσμός, πολυπεπτιδική αλυσίδα, πρωτεΐνη, φαινυκετονουρία,
Υλικοτεχνική υποδομή
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΑΜΙΝΟΞΕΑ-ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).