Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Συνδεσμολογία αντιστατών (ωμικών αντιστάσεων)

2 ώρες

Έναυσμα ενδιαφέροντος

10λεπτά

Οι μαθητές παρακολουθούν ένα απόσπασμα βίντεο και σχολιάζουν το περιεχόμενο του (στο επόμενο στάδιο θα κληθούν να εκφράσουν αναλυτικά τις υποθέσεις τους). Είναι σαφές το περιεχόμενο του βίντεο; Έχουν παρατηρήσει κάτι σχετικό παλιότερα; Είχαν δει κάτι σχετικό στη Φυσική της Γ' γυμνασίου;  


Video Εναύσματος

Σύνδεση λαμπτήρων σε σειρά και παράλληλα

Δημιουργός Σεναρίου: Ανάργυρος Δρόλαπας (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Συνδεσμολογία αντιστατών (ωμικών αντιστάσεων)» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1973