Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Συνδεσμολογία αντιστατών (ωμικών αντιστάσεων)

2 ώρες

Διατύπωση συμπερασμάτων και Εφαρμογές

15λεπτά

Οι μαθητές συζητάνε στην ολομέλεια τα αποτελέσματα των πειραμάτων τους. Ειδικά αν κάποια ομάδα διαπίστωσε αποκλίσεις μεταξύ θεωρητικών και πειραματικών δεδομένων. 

Προτείνεται να ξαναδούν το ΦΕ1 που είχαν συμπληρώσει στο στάδιο της Διατύπωσης Υποθέσεων και να διορθώσουν/παρατηρήσουν πιθανές εσφαλμένες απαντήσεις τους. 

Στη συνέχεια με βάση τα πειράματα που πραγματοποίησαν οι μαθητές ανακεφαλαιώνουν και επιλέγουν τα συμπεράσματα που επιβεβαιώνουν τα πειράματα τους με τη βοήθεια των διαδραστικών εφαρμογών της παρούσας φάσης (ενώ ταυτόχρονα αυτοαξιολογούνται).

 

 


Με βάση όσα διαπιστώσαμε στα πειράματα:


Ασκήσεις Αυτο-αξιολόγησης

Συμπληρώστε τις απαντήσεις σε ένα φύλλο χαρτί που θα δώσετε στον καθηγητή σας και συζητήστε τις απαντήσεις σας με την ολομέλεια του τμήματος σας

Βιβλιογραφική αναφορά:
Βιβλίο καθηγητή Φυσικής Β' Λυκείου ΟΕΔΒ
Δημιουργός Σεναρίου: Ανάργυρος Δρόλαπας (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Συνδεσμολογία αντιστατών (ωμικών αντιστάσεων)» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1976