Ελεύθεροι Πολιορκημένοι - Μεσολόγγι - 1826

Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Ελεύθεροι Πολιορκημένοι - Μεσολόγγι - 1826

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Μία διαθεματική προσέγγιση του ιστορικού γεγονότος της πολιορκίας και της Εξόδου του Μεσολογγίου και του εμβληματικού ποιητικού έργου του Δ. Σολωμού "Ελεύθεροι Πολιορκημένοι". Με τη διδακτική αξιοποίηση πηγών και καλλιτεχνικών έργων (ζωγραφική, μουσική) επιδιώκεται η κριτική ανάγνωση του ιστορικού γεγονότος και η συνειδητοποίηση εκ μέρους των μαθητών της μετουσίωσης του συγκεκριμένου ιστορικού γεγονότος σε ποιητικό κείμενο, σε βαθμό που γεγονός και κείμενο να αποτελούν οργανική ενότητα. Πάνω απ' όλα, όμως, οι μαθητές καλούνται να βιώσουν τα πάθη του λαού τους και να διαπιστώσουν πώς αυτά τα πάθη αποκτούν καθολική αξία καθώς μετατρέπονται σε κλασικά κείμενα υψηλής τέχνης.

"Σκέψου σε βάθος και σταθερά τη φύση της Ιδέας, πριν πραγματοποιήσεις το ποίημα. Σε αυτό θα πάρει σάρκα και οστά το ουσιαστικότερο και υψηλότερο περιεχόμενο της ανθρώπινης φύσης, η Πατρίδα και η Πίστη" Δ.Σολωμός, Στοχασμοί


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Στο βιβλίο της Γ' τάξης "Ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσμου (από το 1815 ως σήμερα)", το οποίο διδάσκεται και στο Γενικό Λύκειο (ως μάθημα Γενικής Παιδείας) και στο Επαγγελματικό (ως μάθημα επιλογής), το ιστορικό γεγονός της Εξόδου του Μεσολογγίου καλύπτει δέκα σειρές. Η σύνδεση με την ποιητική σύνθεση του Σολωμού πραγματοποιείται  σε μια μόνο σειρά. Οι μαθητές/τριες θα μπορούσαν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο ψηφιακό σενάριο με στόχο να δημιουργήσουν τον δικό τους ψηφιακό πόρο.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Πολεμικά γεγονότα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή στο σενάριο
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη (απαραίτητος ο βιντεοπροβολέας)
Φάση διερεύνησης΄και επεξεργασίας υλικού
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής/Αίθουσα με διαδραστικό πίνακα και φορητούς υπολογιστές ανά ομάδα
Φάση δημιουργίας τελικού προϊόντος
50λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής/Αίθουσα με διαδραστικό πίνακα και φορητούς υπολογιστές ανά ομάδα
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν το ιστορικό γεγονός της πολιορκίας και της Εξόδου του Μεσολογγίου μέσα από τις πηγές.
Να διαπιστώσουν πώς το ιστορικό γεγονός μετουσιώνεται σε ποιητικό κείμενο και αποκτά διαχρονικότητα
Να βιώσουν συναισθηματικά την κορύφωση του δράματος των Μεσολογγιτών και το ηθικό μέγεθος της Εξόδου
Να προβούν σε πρωτότυπη δημιουργία αντλώντας έμπνευση από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Έξοδος Μεσολογγίου, Επανάσταση 1821, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής, Διαδραστικός Πίνακας/Βιντεοπροβολέας

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΤΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι - Μεσολόγγι - 1826» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).