Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Προσχολική)

ΜΑΓΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ...

3 ώρες

Ευαισθητοποίηση μαθητών/ Διερεύνηση του θέματος

40λεπτά
Φύλλα Εργασίας
i_ayli_poy_oneireyomai-1.doc

Μετά από προσεκτική παρατήρηση της αυλής του σχολείου μας, συζητάμε με τα παιδιά και καταγράφουμε τα θετικά και αρνητικά στοιχεία που βλέπουμε γύρω μας. Τι μας αρέσει και τι θέλουμε να αλλάξουμε στην αυλή μας. Η αρχική καταγραφή γίνεται από τη νηπιαγωγό σε ένα χαρτί όπως ακριβώς προκύπτει από τη συζήτηση με τα παιδιά και στη συνέχεια τα στοιχεία καταγράφονται σε έναν πίνακα word από τα ίδια τα νήπια. Τα παιδιά αντιγράφουν μια λέξη το καθένα, αποθηκεύουν, εκτυπώνουν και τοποθετούν τη λίστα στη "γωνιά του περιβάλλοντος", για να είναι εμφανής στα επόμενα βήματά μας.

Μέσω της μηχανής αναζήτησης Google, ψάχνουμε μαζί με τα παιδιά, να βρούμε αυλές που μας αρέσουν από άλλα σχολεία, παρατηρούμε και καταγράφουμε στοιχεία που θα θέλαμε να έχει και η δική μας αυλή.

Παρακινούμε τα παιδιά να αναρωτηθούν πώς θέλουν να είναι "η αυλή των ονείρων τους" και με τη βοήθεια του λογισμικού Kidspiration φτιάχνουμε έναν εννοιολογικό χάρτη με συνιστώσες: μυρίζω-βλέπω-δημιουργώ-παίζω-μαθαίνω. Η νηπιαγωγός έχει δημιουργήσει το αρχικό στάδιο και τα νήπια ανάλογα με το συγκεκριμένο ρήμα που μαθαίνουν να διαβάζουν, επιλέγουν την εικόνα που θέλουν να τοποθετήσουν.

 

 


Η ΑΥΛΗ ΜΑΣ ΕΧΕΙ...

Στα πλαίσια ευαισθητοποίησης των μαθητών, χρησιμοποιούμε τις ερωτήσεις σωστού-λάθους, προκειμένου να ανακαλύψουμε αν τελικά θέλουμε ή δεν θέλουμε να αλλάξουμε το χώρο της αυλής μας.

Το αποτέλεσμα προφανώς θα λειτουργήσει σαν αφόρμηση και θα μας οδηγήσει στο επόμενο βήμα του προγράμματος.
Δημιουργός Σεναρίου: Κων/να Τάλλου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΜΑΓΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ...» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1998