ΜΑΓΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ...

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Προσχολική)

ΜΑΓΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ...

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η διδασκαλία με τη χρήση των ΤΠΕ και ιδιαίτερα του Διαδικτύου και των εφαρμογών του, προσφέρει πλήθος επιλογών για την προσαρμογή του περιεχομένου στις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία, μαγεύουν και παρασύρουν τα παιδιά, κάνουν γενικότερα τη διδασκαλία πιο ενδιαφέρουσα και  πιο προσιτή, διατηρώντας αμείωτη την προσοχή και το ενδιαφέρον τους.

Όσον αφορά το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο, δεν χρειάζεται τα παιδιά να έχουν ιδιαίτερες πρότερες γνώσεις, γιατί το σενάριο είναι καθαρά βιωματικού χαρακτήρα και αποτυπώνεται βήμα-βήμα. Θα μπορούσε βέβαια να έχει προηγηθεί μια ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τον περιβάλλοντα χώρο και το πόσο μας επηρεάζει, αλλά και το πόσο εμείς μπορούμε να τον επηρεάσουμε, θετικά ή αρνητικά. Γενικότερα, το σενάριο θα μπορούσε να είναι μέρος ενός περιβαλλοντικού προγράμματος που τρέχει όλη τη χρονιά. Σε σχέση με τις ΤΠΕ, θα πρέπει να έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις χρήσης του υπολογιστή (χρήση του ποντικιού, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, χρήση του πληκτρολογίου) καθώς και εξοικείωση με τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν. 

Ο βασικός σκοπός του σεναρίου είναι, να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σχετικά με το Περιβάλλον και να γίνουν υπεύθυνοι Ενεργοί Πολίτες.

Διάρκεια

Η διάρκεια του σεναρίου είναι 3 διδακτικές ώρες, αλλά οι δραστηριότητες μπορούν  να αυξομειωθούν χρονικά, ανάλογα με το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν τα νήπια κατά τη συμμετοχή τους.

Οργάνωση τάξης και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή

Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται μέσα στην τάξη αλλά και στην αυλή. Όσον αφορά την οργάνωση, τα παιδιά δουλεύουν σε μικρές ανομοιογενείς (ως προς το φύλο, την ηλικία, τη συμπεριφορά, τον τεχνολογικό εγγραμματισμό) ομάδες των 3-4 ατόμων αλλά και στην ολομέλεια. Οι ομάδες δεν παραμένουν σταθερές καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου, αλλά εναλλάσσονται, συνεκτιμώντας πόσο θετική μπορεί να είναι για όλα τα παιδιά η δυναμική που αναπτύσσεται. Όταν μια ομάδα εργάζεται στον υπολογιστή, οι υπόλοιπες ασχολούνται με διαφορετικές δραστηριότητες στα τραπεζάκια, σχετικές πάντα με το θέμα. Δημιουργούνται κανόνες σχετικά με το χρόνο και τη συχνότητα χρήσης του υπολογιστή στα πλαίσια των “ελεύθερων δραστηριοτήτων”. Παράλληλα με τις ομάδες, όπου κρίνεται απαραίτητο, συνεργάζεται όλη η τάξη συνολικά. Επίσης την ώρα των ελεύθερων δραστηριοτήτων, κάθε παιδί μπορεί να δουλέψει ατομικά με συγκεκριμένο λογισμικό, υπό την επίβλεψη πάντα της νηπιαγωγού και με δραστηριότητες σχετικές με το θέμα (ζωγραφική, φύλλα εργασίας, παιχνίδια κλπ)

Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή είναι ένας τουλάχιστον Η/Υ με σύνδεση στο Διαδίκτυο και προαιρετικά ένα fax, ένας εκτυπωτής και τα συγκεκριμένα λογισμικά που θα χρησιμοποιήσουμε, εγκατεστημένα από πριν. Τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με τη χρήση τους από προηγούμενα μαθήματα.

Επεκτασιμότητα του σεναρίου

Το διδακτικό σενάριο, μπορεί να δεχτεί επιπλέον προσαρμογές, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε τάξης και ανάλογα με τις επιδιώξεις κάθε εκπαιδευτικού. Για παράδειγμα, μπορεί να οργανωθεί καταγραφή των φυτών που φυτεύτηκαν σε ταμπέλες και σε φύλλα εργασίας, να οριστεί υπεύθυνος καθημερινού ποτίσματος που θα γραφεί σε λίστα στον υπολογιστή και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, μπορεί επίσης να γίνει καταμέτρηση των φυτών που επέζησαν και αυτών που εξαφανίστηκαν, προβληματισμός και αναζήτηση για τους ακριβείς λόγους που συνέβη αυτό, επίσκεψη γεωπόνου στην τάξη, σχεδιασμός για το τι πρέπει να γίνει την επόμενη φορά ώστε να αποφευχθεί η ζημιά, καθιέρωση ημέρας λαχανικών, όπου μπορεί να ακολουθηθεί όλη η διαδικασία φτιαξίματος μιας σαλάτας από τον κήπο, επίσκεψη σε λαϊκή αγορά και ανταλλακτικό εμπόριο των προϊόντων μας με κάποια άλλα προϊόντα και πολλά ακόμη. Το σενάριο μπορεί να υλοποιηθεί ακόμη και κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς. Τέλος, μπορεί να δημιουργηθεί ένα e-book στο λογισμικό ISSUU (ελεύθερο λογισμικό δημιουργίας ηλεκτρονικών βιβλίων) που θα περιλαμβάνει όλη την εργασία των παιδιών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο.
  • Οδηγός Νηπιαγωγού, Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμοί, ΟΕΔΒ, Έκδοση Β΄, 2007.
  • ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο, 2003.
  • Φραγκάκη, Μ.,(2008), Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Διδακτικού Σεναρίου. ΠΑΚΕ Αθήνας
  • Μπαλκίζας Ν., Οδηγίες για τη συγγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου,    http://users.sch.gr/nikbalki
  • Κόμης, Β. & άλ., (2007) Επιμορφωτικό υλικό για την Εκπαίδευση των Επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης, Τεύχος 2Α: Κλάδοι ΠΕ60/70, Πάτρα: ΕΑΙΤΥ.
  • Μικρόπουλος Τ.Α., (2006). Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
  • Χρυσαφίδης, Κ., (2008), Διαθεματική Προσέγγιση της Γνώσης, Αθήνα: Δίπτυχο
  • Ένταξη ΤΠΕ στην Εκπαίδευση -Στόχοι Ε.Ε., Επιμορφωτικό Υλικό για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στα e-Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. (τεύχος 1, γενικό μέρος).

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Είναι δεδομένο πια, πως η αυλή του σχολείου είναι ο χώρος όπου επεκτείνεται η μάθηση κι όχι απλώς το μέρος όπου γίνεται το διάλειμμα. Εξάλλου, ο χώρος που ζουν τα παιδιά πρέπει να είναι όμορφος, να τους αρέσει και να τους δίνει ερεθίσματα για να μαθαίνουν και να περνούν δημιουργικά την ώρα τους. Αν λοιπόν δεν μας αρέσει η αυλή ή δεν πληροί αυτές τις προδιαγραφές, τότε μπορούμε να την αλλάξουμε! Μέσα από το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να λειτουργήσουν ως εμψυχωτές και στα παιδιά να δράσουν ως ερευνητές και ως Ενεργοί Πολίτες σε μια ευρύτερη κοινωνία πέρα από τα σύνορα του σχολείου και να μάθουν πως "ό,τι δε μας αρέσει στη ζωή μας, προσπαθούμε να το βελτιώσουμε"!!!

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης > Αειφόρο Σχολείο και Αειφόρος κατοικία > Καθημερινές συνήθειες >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ευαισθητοποίηση μαθητών/ Διερεύνηση του θέματος
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική αυλή/σχολική αίθουσα
Ορισμός Ομάδων Εργασίας/ Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική αίθουσα/σχολική αυλή
Ευαισθητοποίηση Φορέων-Γονέων/Υλοποίηση Δράσεων
50λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική αυλή/σχολική αίθουσα
Διάχυση αποτελεσμάτων/ Αξιολόγηση του προγράμματος
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική αυλή/σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι
Να ευαισθητοποιηθούν σε οικολογικά θέματα και να αναπτύξουν περιβαλλοντική συνείδηση
Να μάθουν να παρατηρούν και να παρεμβαίνουν στον περιβάλλοντα χώρο και να γίνουν Ενεργοί Πολίτες
Να μάθουν να χειρίζονται υπολογιστικά περιβάλλοντα, λογισμικά και ψηφιακές συσκευές
Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης και ομαδικότητας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
αυλή, κήπος, περιβάλλον, αειφόρο σχολείο, Ενεργοί Πολίτες,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με σύνδεση στο Διαδίκτυο, Εκτυπωτής, Εγκατεστειμένα κάποια συγκεκριμένα Λογισμικά(προαιρετικά).
Δημιουργός Σεναρίου: Κων/να Τάλλου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΜΑΓΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ...» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.