Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Ανακαλύπτοντας το Μινωικό Πολιτισμό

3 ώρες

Πορεία στο χρόνο και λόγοι ανάπτυξης

30λεπτά

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις πρώτες πληροφορίες για το μινωικό πολιτισμό. Αρχικά, τους δίνεται ένα χρονολόγιο στο οποίο μπορούν να ορίσουν τα χρονικά όρια του λαμπρού αυτού πολιτισμού και να διακρίνουν τα σημαντικότερα γεγονότα κάθε περιόδου αυτού. Η άσκηση που ακολουθεί βοηθά τους μαθητές να ελέγξουν τις γνώσεις που αποκόμισαν. Στη συνέχεια, ανατρέχοντας στις δοσμένες, δευτερογενείς πηγές, έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν τους τέσσερις λόγους που συνέβαλαν στην ακμή του μινωικού πολιτισμού. Οι πρωτογενείς πηγές από μεταφρασμένα αποσπάσματα κειμένων της αρχαιοελληνικής γραμματείας εθίζουν τον μαθητή στην ανακαλυπτική μέθοδο, όπου, αφού προσεγγίσει και ερευνήσει τις πηγές, θα είναι σε θέση να καταλήξει σε συμπεράσματα για τη σύσταση του μινωικού πληθυσμού και τη μινωική θαλασσοκρατία. 


Πορεία στο χρόνο


Για να δούμε τι έχουμε κρατήσει ως τώρα..


Μινωική θαλασσοκρατία

Παρατηρήστε στους χάρτες την εμπορική δραστηριότητα των Μινωιτών

Φυσικό Περιβάλλον

Μελετήστε τις πληροφορίες που σας δίνονται για το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης

Pax Minoica (Μινωική Ειρήνη)

Διαβάστε από την "Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα" το απόσπασμα που αναφέρεται στο μινωικό πολιτισμό

Ιστορικές Πηγές

Διαβάστε προσεκτικά τις ιστορικές πηγές και ανακαλύψτε τις πληροφορίες που μας δίνουν για τη θέση της Κρήτης, τη μινωική πολιτεία και θαλασσοκρατία

Λόγοι ανάπτυξης μινωικού πολιτισμού

Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις

Όπως προκύπτει από τις πηγές...


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ανακαλύπτοντας το Μινωικό Πολιτισμό» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2002