Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Ανακαλύπτοντας το Μινωικό Πολιτισμό

3 ώρες

Παρουσίαση Φύλλων Εργασίας

30λεπτά

Παρουσιάζονται τα Φύλλα Εργασίας στην ολομέλεια της τάξης.


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ανακαλύπτοντας το Μινωικό Πολιτισμό» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2005