Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Ανακαλύπτοντας το Μινωικό Πολιτισμό

3 ώρες

Κοινωνία - Οικονομία - Τέχνη - Θρησκεία

80λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1.docx fyllo_ergasias_2.docx fyllo_ergasias_3.docx fyllo_ergasias_4.docx fyllo_ergasias_5.docx

Στη φάση αυτή οι μαθητές ολοκληρώνουν τη γνωριμία τους με το μινωικό πολιτισμό συλλέγοντας πληροφορίες για την κοινωνία, την οικονομία, τις τέχνες και τη θρησκεία. Παρατηρώντας - κυρίως εικόνες που αναπαριστούν όλους αυτούς τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας - αλλά και ερευνώντας κείμενα από δευτερογενείς πηγές, εξασκούνται στην παρατηρητικότητα, την κριτική σκέψη και την ανάπτυξη ικανότητας περιγραφής και αναγνώρισης σημαντικών χαρακτηριστικών, που θα τους οδηγήσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τη μινωική κοινωνία και οικονομία αλλά και την τέχνη. Συγκεκριμένα, οι μαθητές ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν τα βασικά γνωρίσματα των Μινωιτών αναφορικά με την εξωτερική εμφάνιση και τις ασχολίες, όπως επίσης και να επιδείξουν το σημαντικό ρόλο της γυναίκας. Παράλληλα αναμένεται να ερμηνεύσουν εννοιολογικούς χάρτες αλλά και οι ίδιοι να αναπαραστήσουν σ' ένα δικό τους πληροφορίες που αποκωδικοποίησαν. Τέλος, καλούνται να θυμούνται βασικές πληροφορίες για τη μινωική θρησκεία. Για την εκπόνηση των φύλλων εργασίας κρίνεται σκόπιμο οι μαθητές να εργαστούν σε ομάδες των πέντε στον υπολογιστή, με στόχο, μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, να βελτιώσουν την ποιότητα των παραγόμενων εργασιών τους.


Ο άνδρας στη μινωική Κρήτη

Παρατηρήστε τις παρακάτω εικόνες που απεικονίζουν τον άνδρα στη μινωική Κρήτη.

Η γυναίκα στη μινωική Κρήτη

Παρατηρήστε τις παρακάτω εικόνες που απεικονίζουν τη γυναίκα στη μινωική Κρήτη.

Μινωική θρησκεία

Διαβάστε τις πληροφορίες που μας δίνει η παρακάτω πηγή για τη θρησκεία στη μινωική Κρήτη.

Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες επιλέξτε τη σωστή απάντηση


Οικονομία

Στο παρακάτω βίντεο της εκπαιδευτικής τηλεόρασης ανακαλύψτε τις πληροφορίες που δίνονται για τη μινωική οικονομία στα εξής σημεία: 10.48 - 13.26 και 14.54 - 15.10

Εννοιολογική χαρτογράφηση μινωικής οικονομίας

Στον παρακάτω εννοιολογικό χάρτη σας δίνονται σχεδιαγραμματικά οι τομείς στους οποίους στηρίχτηκε η μινωική οικονομία και ειδικότερα τα προϊόντα που εισάγονταν και εξάγονταν στο εμπόριο.

Μινωικές Τοιχογραφίες

Παρατηρήστε τις παρακάτω τοιχογραφίες και διαβάστε τις πληροφορίες που υπάρχουν δίπλα για καθεμία από αυτές.

Κεραμική

Παρατηρήστε τα παρακάτω έργα Κεραμικής και διαβάστε το σχόλιο δίπλα από κάθε εικόνα.

Άλλα έργα τέχνης

Παρατηρήστε τις εικόνες που δείχνουν διάφορα έργα τέχνης και προσπαθήστε να κατανοήσετε ποια είδη τέχνης αντιπροσωπεύουν.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ανακαλύπτοντας το Μινωικό Πολιτισμό» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2004