Ανακαλύπτοντας το Μινωικό Πολιτισμό

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Ανακαλύπτοντας το Μινωικό Πολιτισμό

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Πρόκειται για μια εναλλακτική -σε σχέση με τον παραδοσιακή- προσέγγιση του Μινωικού Πολιτισμού, που απευθύνεται στους μαθητές της Α' Γυμνασίου και προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή τους. Μέσα από την καθοδηγούμενη διερευνητική και ανακαλυπτική μέθοδο, ο μαθητής ενθαρρύνεται -σαν άλλος ιστορικός- να ερμηνεύσει γεγονότα, να αξιοποιήσει κριτικά πληροφορίες που εμπεριέχονται σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, να εξηγήσει και να δημιουργήσει οπτικές αναπαραστάσεις. Επιπλέον καλείται να διατυπώσει συλλογισμούς και να καταλήξει σε λογικά συμπεράσματα.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το σενάριο αποσκοπεί στην ιστορική διερεύνηση του μινωικού πολιτισμού, ώστε ο μαθητής, συμμετέχοντας ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, να είναι σε θέση να αναφέρει τους λόγους που οδήγησαν στη δημιουργία αυτού του λαμπρού πολιτισμού, να μπορεί να περιγράφει το ανάκτορο της Κνωσού, να μπορεί να αφηγείται τον τρόπο ζωής των Μινωιτών, αλλά και να αναγνωρίζει στοιχεία της μινωικής κοινωνίας μέσα από τη μελέτη όλων των πτυχών της (οικονομική, πολιτιστική, θρησκευτική).

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) > Προϊστορία > Κοινωνική οργάνωση και καθημερινή ζωή >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Πορεία στο χρόνο και λόγοι ανάπτυξης
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Τα ανάκτορα - το ανάκτορο της Κνωσού
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Κοινωνία - Οικονομία - Τέχνη - Θρησκεία
80λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Παρουσίαση Φύλλων Εργασίας
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής ή σχολική αίθουσα που διαθέτει διαφανοσκόπιο.
Διδακτικοί Στόχοι
Να προσδιορίσουν χρονικά και γεωγραφικά τα όρια εξάπλωσης του μινωικού πολιτισμού.
Να αναπαραστήσουν ιστορικές έννοιες με τη βοήθεια εννοιολογικού χάρτη.
Να αναλύσουν πληροφορίες και να τις αξιοποιήσουν για τη βαθύτερη κατανόηση του μινωικού πολιτισμού.
Να μάθουν να παρατηρούν και να αξιοποιούν την εικόνα ως πηγή ιστορικών πληροφοριών.
Να διαβάζουν και να ερμηνεύουν ιστορικές πηγές.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
λόγοι ανάπτυξης, ανάκτορο Κνωσού, κοινωνία, οικονομία, τέχνες, θρησκεία,
Υλικοτεχνική υποδομή
Σχολική αίθουσα με υπολογιστές. Οποιοσδήποτε browser σε Η/Υ smartphone ή tablet.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ανακαλύπτοντας το Μινωικό Πολιτισμό» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.