Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Χρήση της εντολής SYMBOL της Locomotive Basic για τη διδασκαλία του Δυαδικού Συστήματος αρίθμησης

3 ώρες

Χρησιμοποιούμε τη SYMBOL για την αλλαγή χαρακτήρων

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_symbol.doc

Δείχνουμε πώς αλλάζουμε τον χαρακτήρα 'J' σε 'Ξ'. Ζητάμε να αλλάξουν τον 'P' (λατινικό) σε 'Π'. Εδώ γίνεται ουσιαστικά και η αξιολόγηση της τάξης. Βλέπουμε δηλ. κατά πόσο επετεύχθησαν οι διδακτικοί μας στόχοι.
 


Δημιουργός Σεναρίου: Φώτης Αλεξάκος (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Χρήση της εντολής SYMBOL της Locomotive Basic για τη διδασκαλία του Δυαδικού Συστήματος αρίθμησης» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2030