Χρήση της εντολής SYMBOL της Locomotive Basic για τη διδασκαλία του Δυαδικού Συστήματος αρίθμησης

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Χρήση της εντολής SYMBOL της Locomotive Basic για τη διδασκαλία του Δυαδικού Συστήματος αρίθμησης

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η κατανόηση του δυαδικού συστήματος αρίθμησης είναι «εκ των ουκ άνευ» προκειμένου να μπορέσει κάποιος να εντρυφήσει πραγματικά στην επιστήμη της Πληροφορικής. Επικουρικά σ’ αυτήν ακριβώς τη διδασκαλία, σκεφτήκαμε να χρησιμοποιήσουμε υλικό από τα πρώιμα στάδια της εμφάνισης των μικροϋπολογιστών 8-bits στην Ελλάδα. Τέτοιοι ήταν οι υπολογιστές της εταιρείας Amstrad.

Η εντολή Symbol της γλώσσας προγραμματισμού Locomotive Basic (βασικού περιβάλλοντος στους υπολογιστές της Amstrad), επέτρεπε στον χρήστη να αλλάξει τη μορφή ενός ASCII χαρακτήρα, όπου ο κάθε χαρακτήρας οριζόταν ως ένα πλαίσιο 8x8 pixels (ένα bitmap δηλαδή). Έτσι ήταν εύκολο να δοθεί η δυνατότητα Ελληνικού πληκτρολογίου ή να έχει κανείς σύμβολα (πυραύλους, σπιτάκια κ.τ.ό.) που θα διευκόλυναν την υλοποίηση ενός παιχνιδιού κλπ. Για να χρησιμοποιήσει κανείς με επιτυχία την εν λόγω εντολή, έπρεπε να είναι εξοικειωμένος με το δυαδικό σύστημα αρίθμησης καθώς και με τα λεγόμενα raster γραφικά.

Χρησιμοποιώντας σήμερα έναν από τους ελεύθερους emulators του υπολογιστή Amstrad CPC που υπάρχουν (Caprice32), μπορούμε να διδάξουμε σε μαθητές Γυμνασίου (ή ίσως και σε μικρότερες ηλικίες) το δυαδικό σύστημα αρίθμησης και λίγες από τις άπειρες εφαρμογές του στην Επιστήμη των Υπολογιστών, βασιζόμενοι στην εντολή Symbol που αναφέραμε παραπάνω.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Κατανόηση των εννοιών δυαδικό σύστημα αρίθμησης και εφαρμογή αυτού στους Υπολογιστές. Εξοικείωση με έννοιες όπως εικονοστοιχείο (pixel) και μήτρα δυαδικών ψηφίων (bitmap).

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Πληροφορία > Αναπαράσταση πληροφορίας >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Παρουσίαση του περιβάλλοντος της Locomotive Basic
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Εισήγηση σχετικά με το δυαδικό σύστημα αρίθμησης
50λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα & Εργαστήριο Πληροφορικής
Παρουσίαση της εντολής SYMBOL
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Χρησιμοποιούμε τη SYMBOL για την αλλαγή χαρακτήρων
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Μετατροπή από δεκαδικό σε δυαδικό και ανάποδα
Πλήρης κατανόηση των εννοιών: Bit & byte
Αναπαράσταση χαρακτήρων και γραφικών στην οθόνη του Η/Υ
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Amstrad CPC, Γλώσσα Basic, Symbol, bit, bitmap, χαρακτήρας, pixel,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής με Λ/Σ Windows.
Δημιουργός Σεναρίου: Φώτης Αλεξάκος (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Χρήση της εντολής SYMBOL της Locomotive Basic για τη διδασκαλία του Δυαδικού Συστήματος αρίθμησης» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.