Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

ΔΑΠΕΔΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

3 ώρες

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ

100λεπτά
Φύλλα Εργασίας
dapedothermansi_fyllo_ergasias_3.doc dapedothermansi_fylo_erg_4.pdf

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ


ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ


ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ


ΟΔΗΓΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ


ΣΩΛΗΝΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ


ΣΩΛΗΝΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ


ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΘΕΡΜΑΝΣΗ


ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΘΕΡΜΑΝΣΗ


ΘΕΡΜΟΜΠΕΤΟΝ ΧΥΤΕΥΣΗ 1


Επικάλυψη των σωλήνων με θερμομπετόν.
Οι σωληνώσεις της δαπεδοθέρμανσης πρέπει να επικαλύπτονται από λεπτόρευστο μπετόν με ειδικά πρόσθετα για να μη δημιουργούνται ρωγμές.
Η χύτευση του κολυμβητού αυτού δαπέδου πρέπει να γίνεται με προσοχή, για να έρχεται σε στενή επαφή με τις σωλήνες και να αποφεύγεται η εμφάνιση φυσαλίδων που μειώνουν την αγωγιμότητα. Το μπετόν της επικάλυψης οπλίζεται ελαφρά με το κατάλληλο πλέγμα.
Το μπετόν αυτό μας εξασφαλίζει:
1. Ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.
2. Προστασία των σωληνώσεων.
3. Καλή επαφή με τους σωλήνες.
4. Ρύθμιση της εκπομπής θερμότητας.
5. Διαμόρφωση της επιφάνειας για την τελική στρώση.
Το πάχος της επικάλυψης το καθορίζει η μελέτη.

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ


Τελική επικάλυψη.
Το είδος της τελικής επικάλυψης αποφασίζεται από τον ιδιοκτήτη της οικοδομής στο στάδιο της μελέτης. Οποιαδήποτε αλλαγή εκ των υστέρων, πιθανά θα αλλάξει τη θερμική αντίσταση του δαπέδου, με αποτέλεσμα η θέρμανση του χώρου να μην είναι η αναμενόμενη. Η τελική επικάλυψη μπορεί να είναι πλακάκι, μάρμαρο, παρκέ, μοκέτα, PVC, κλπ. Ό,τι και αν επιλεγεί, πρέπει να μην εμποδίζει την απρόσκοπτη μετάβαση της θερμότητας από το δάπεδο στο χώρο. Ακόμη και τα βοηθητικά υλικά, όπως κόλλες ή υλικά πλήρωσης αρμών, πρέπει
να είναι γνωστής αλλά και αποδεκτής συμπεριφοράς σε ό,τι αφορά τη διάβαση της θερμότητας και τις μηχανικές τους ιδιότητες. Η μέγιστη αποδεκτή τιμή θερμικής αντίστασης ανέρχεται στα 0,15 m^2 K / W ( 0,17 m^2 ^oC / Kcal ).

ΠΑΡΚΕ ΜΕ ΔΑΠΕΔΟΘΕΡΜΑΝΣΗ


ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΒΡΟΓΧΩΝ


ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΒΡΟΓΧΩΝ


ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ


ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ-1 ΔΑΠΕΔΟΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ-2 ΔΑΠΕΔΟΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ-3 ΔΑΠΕΔΟΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ-4 ΔΑΠΕΔΟΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ-1 ΔΑΠΕΔΟΘΕΡΜΑΝΣΗ


ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

Όταν μιλάμε για ρυθμιστικό σύστημα της δαπεδοθέρμανσης, αναφερόμαστε σε δύο παράγοντες: 1. Στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου. 2. Στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού στις σωλήνες θέρμανσης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ


ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ


ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ


ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ


ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ


ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΤΡΙΟΔΗΚΑΙ ΤΕΤΡΑΟΔΗ ΒΑΝΑ


ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΤΡΙΟΔΗΚΑΙ ΤΕΤΡΑΟΔΗ ΒΑΝΑ


ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ


ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΛΕΚΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ


ΟΔΗΓΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ


ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ


ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ


ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ


Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΔΑΠΕΔΟΘΕΡΜΑΝΣΗ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2048