ΔΑΠΕΔΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

ΔΑΠΕΔΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Αυτό το ψηφιακό σενάριο ασχολείται με την ενδοδαπέδια θέρμανση (ή δαπεδοθέρμανση). Θα γνωρίσετε τα πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος θέρμανσης σε σύγκριση με άλλα συστήματα που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά. Επίσης θα μελετήσετε και θα δείτε τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι εργασίες τοποθέτησης. Αυτό το γνωστικό αντικείμενο διδάσκεται στο μάθημα ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ της Β΄ τάξης Τεχνικών Μηχανικών Θερμικών Εγκαταστάσεων των ΕΠΑΛ.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές συχνά δεν μπορούν να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας της δαπεδοθέρμανσης καθώς και τις ιδιαιτερότητες στην λειτουργία της.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Μηχανολογία (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
χαμηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ
100λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
Διδακτικοί Στόχοι
Να είναι σε θέση οι μαθητές : Να αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα της δαπεδοθέρμανσης.
Να περιγράφουν πώς επιτελούνται οι εργασίες τοποθέτησης του συστήματος
Να αναφέρουν σημαντικούς παράγοντες για την απόδοση του συστήματος.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Δαπεδοθέρμανση, θέρμανση δαπέδου, σύστημα χαμηλών θερμοκρασιών, εξοικονόμηση ενέργειας.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Βιντεοπροβολέας και Η/Υ

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΔΑΠΕΔΟΘΕΡΜΑΝΣΗ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).