Φάση Σεναρίου

Διαθεματική Ομάδα (Δημοτικό)

Ασφάλεια στο διαδίκτυο: Επικοινωνώ αλλά δεν αποκαλύπτω...

3 ώρες

Δεν αποκαλύπτω...

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1.docx fyllo_ergasias_2.docx

Στόχος της Φάσης 1, είναι οι μαθητές να εντοπίσουν τους κινδύνους που υπάρχουν από την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων όταν αυτοί επικοινωνούν διαμέσου δωματίων ανοιχτής επικοινωνίας στο διαδίκτυο (chat rooms), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook. Στη φάση αυτή αξιοποιείται ο εννοιολογικός χάρτης του Text2Mindmap (βλ. http://www.text2mindmap.com/).

Δραστηριότητα 1: Ο εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να κάνουν τετράδες με κριτήριο τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούν το διαδίκτυο στον ελεύθερο χρόνο τους (π.χ. αναζήτηση πληροφοριών, μουσικής, για επικοινωνία κλπ.). Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να συζητήσουν στις ομάδες τους για το εάν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο Facebook και εάν έχουν χρησιμοποιήσει δωμάτια ανοιχτής επικοινωνίας στο διαδίκτυο (chat rooms) στον ελεύθερο χρόνο τους. Είτε έχουν χρησιμοποιήσει κάποιο από τα ανωτέρω μέσα είτε όχι, ο εκπαιδευτικός τους ρωτάει τι γνωρίζουν για αυτά τα μέσα επικοινωνίας, πότε πρέπει να τα χρησιμοποιεί κάποιος και το τι πρέπει να γράφει ή να κοινοποιεί σε αυτά. Τα αποτελέσματα της συζήτησης, τα παρουσιάζει στην ολομέλεια της τάξης ένα μέλος της κάθε ομάδας.

Δραστηριότητα 2: Στη δραστηριότητα 2, η κάθε ομάδα μαθητών συζητάει το τι σημαίνει για αυτούς η φράση «προσωπικά δεδομένα» και ειδικότερα ποια μπορεί να είναι αυτά. Ο εκπαιδευτικός, δεν παρέχει έτοιμες απαντήσεις αλλά παροτρύνει την κάθε ομάδα να καταγράψει τις απόψεις της/ιδέες της στον εννοιολογικό χάρτη του Text2Mindmap (βλ. http://www.text2mindmap.com/). Στη συνέχεια η κάθε ομάδα, παρουσιάζει τις απαντήσεις της διαμέσου βιντεοπροτζέκτορα στην ολομέλεια της τάξης. Ο εκπαιδευτικός, συντονίζει την παρουσίαση και βοηθάει στη διαμόρφωση, από όλες τις ομάδες, κοινού ορισμού των προσωπικών δεδομένων και ποια είναι αυτά.

Δραστηριότητα 3: Στη δραστηριότητα 3, ζητείται από τους μαθητές να εντοπίσουν τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτονται από μία μαθήτρια σε ένα δωμάτιο ανοιχτής επικοινωνίας στο διαδίκτυο (chat room) και από μία άλλη στο Facebook. Ειδικότερα, η κάθε ομάδα μαθητών διαβάζει το περιεχόμενο του κειμένου της Εικόνας 1. Το κείμενο είναι αναρτημένο σε ένα δωμάτιο ανοιχτής επικοινωνίας (chat room) από μια μαθήτρια, την Ιωάννα. Η μαθήτρια αυτή παρουσιάζει κάποια στοιχεία στα άλλα μέλη του δωματίου επικοινωνίας, που δεν τα γνωρίζει, με σκοπό να γίνουν φίλοι. Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα παρατηρεί την Εικόνα 2 και διαβάζει την ανάρτηση της Αλίκης στον λογαριασμό της, στο Facebook. Η Αλίκη βρίσκεται σε διακοπές με τους γονείς της σε ένα ελληνικό νησί και έγραψε ένα μήνυμα στους φίλους της για το πώς περνάει καθημερινά σε αυτό.

Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα με αφορμή το περιεχόμενο του κειμένου της Ιωάννας και της Αλίκης συμπληρώνει τα Φύλλα εργασίας 1 και 2. Σε αυτά, ζητείται, οι μαθητές να συνεργαστούν στις ομάδες τους και να αποφασίσουν εάν το περιεχόμενο των κειμένων που έγραψαν κι οι δύο μαθήτριες ήταν σωστό ή όχι ως προς τις πληροφορίες που έδωσαν. Πιο συγκεκριμένα τους ζητείται να γράψουν ξανά τα κείμενα έτσι ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των δύο κοριτσιών. Οι ομάδες μαθητών, εφόσον συμπληρώσουν τα φύλλα εργασίας, επανέρχονται στην ολομέλεια της τάξης και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού καταλήγουν σε συμπεράσματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύφθηκαν από τις δύο μαθήτριες στις αναρτήσεις τους.


Εικόνα 1: Η Ιωάννα συστήνεται σε ένα δωμάτιο ανοιχτής επικοινωνίας στο διαδίκτυο (chat room).


Εικόνα 2: Η Αλίκη γράφει στο Facebook για τις διακοπές της.


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΑΓΚΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ασφάλεια στο διαδίκτυο: Επικοινωνώ αλλά δεν αποκαλύπτω...» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2135