Φάση Σεναρίου

Διαθεματική Ομάδα (Δημοτικό)

Ασφάλεια στο διαδίκτυο: Επικοινωνώ αλλά δεν αποκαλύπτω...

3 ώρες

Πίσω από τις λέξεις και τα πρόσωπα

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1_fasi_2.docx

Στόχος της Φάσης 2, είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τους κινδύνους που υπάρχουν όταν επικοινωνούν διαμέσου δωματίων ανοιχτής επικοινωνίας στο διαδίκτυο (chat rooms), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook. Ειδικότερα, επιδιώκεται οι μαθητές να κατανοήσουν ότι δεν απαντούν, σε αυτά τα μέσα επικοινωνίας, σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν την ταυτότητά τους και δεν ανήκουν στο περιβάλλον τους.

Δραστηριότητα 4: Οι ομάδες των μαθητών παρατηρούν την Εικόνα 1. Αυτή δείχνει το μήνυμα, που έλαβε διαμέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ένα παιδί, ο Κώστας, από μια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι είναι η γραμματέας από τη εργασία του πατέρα του. Αυτή ζητάει από τον Κώστα, τη διεύθυνση του σπιτιού, το κινητό τηλέφωνο και πότε απουσιάζουν οι γονείς του από το σπίτι, ώστε να φέρει ένα δώρο για τον πατέρα του και έτσι να του κάνουν μια έκπληξη. Η κάθε ομάδα μαθητών χρειάζεται να αποφασίσει εάν πρέπει ο Κώστας να απαντήσει στη γυναίκα αυτή ή όχι και γενικά τι πρέπει αυτός να κάνει. Τις απαντήσεις τους, τις γράφουν στο Φύλλο εργασίας 1.

Δραστηριότητα 5: Ο εκπαιδευτικός ζητάει από την κάθε ομάδα μαθητών να δει το βίντεο με τίτλο «Η Κοκκινοσκουφίτσα στο Facebook». Σε αυτό, η σύγχρονη Κοκκινοσκουφίτσα κάνει φίλο στο Facebook ένα πρόσωπο που δεν γνωρίζει. Πίσω από αυτό το πρόσωπο κρύβεται ο λύκος. Με αφορμή αυτό το γεγονός, οι μαθητές χρειάζεται να συζητήσουν τα λάθη της Κοκκινοσκουφίτσας στο Facebook.

Οι μαθητές παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης τα αποτελέσματα της δραστηριότητας 2 και 3. Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού τους, συζητούν για την ορθότητα των απαντήσεών τους.


Εικόνα 1: Το μήνυμα που έλαβε ο Κώστας στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.


Η Κοκκινοσκουφίτσα στο Facebook.

Δείτε το βίντεο και συζητήστε τα λάθη της Κοκκινοσκουφίτσας στο Facebook.

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΑΓΚΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ασφάλεια στο διαδίκτυο: Επικοινωνώ αλλά δεν αποκαλύπτω...» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2136