Φάση Σεναρίου

Διαθεματική Ομάδα (Δημοτικό)

Ασφάλεια στο διαδίκτυο: Επικοινωνώ αλλά δεν αποκαλύπτω...

3 ώρες

Προστατεύομαι

90λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1_fasi_3.docx

Στόχος της Φάσης 3, είναι οι μαθητές να συνεργαστούν μεταξύ τους ώστε να φτιάξουν τα δικά τους μηνύματα για τους κινδύνους της κοινοποίησης των προσωπικών τους δεδομένων καθώς επίσης για τις ενέργειες και τους τρόπους προστασίας από αυτούς τους κινδύνους. Επίσης, στόχος της ενότητας αυτής είναι να αναδείξουν και να δημοσιοποιήσουν τα μηνύματά τους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους τόσο στο περιβάλλον του σχολείου τους όσο και της τοπικής τους κοινωνίας διαμέσου της δημιουργίας μιας ψηφιακής αφίσας. Αυτή η αφίσα υλοποιείται με την εφαρμογή του Web 2.0 «Gloster» (http://edu.glogster.com/). Παράλληλα, στη φάση αυτή επιδιώκεται οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες οπτικού γραμματισμού μέσα από την αναγνώριση των μηνυμάτων που προβάλλονται σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Δραστηριότητα 6: Οι μαθητές σε κάθε ομάδα ανοίγουν το Φύλλο εργασίας 1. Σε αυτό χρειάζεται να συνεργαστούν μεταξύ τους ώστε να καταγράψουν ιδέες και τρόπους για το πώς μπορούν οι μαθητές να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα όταν γράφουν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, όταν συνομιλούν σε ένα δωμάτιο ανοιχτής επικοινωνίας στο διαδίκτυο (chat rooms) και όταν αναρτούν υλικό στο Facebook. Για να συμπληρωθεί το φύλλο αυτό, αξιοποιούν την εμπειρία τους από την Φάση 1 και 2 αλλά και μελετούν συγκεκριμένο υλικό που έχει σχέση με την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την προστασία των δεδομένων. Το υλικό αυτό είναι κατηγοριοποιημένο σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από βίντεο. Η δεύτερη ομάδα συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες ιστοσελίδες:

  • Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, Ενημερωτικός Κόμβος Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (http://internet-safety.sch.gr).
  • Cyberkid, Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας - Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (www.cyberkid.gr).
  • Safeinternet (http://www.saferinternet.gr/index.php).

Η τρίτη ομάδα αποτελείται από παιχνίδια. Οι μαθητές, από τις ανωτέρω τρεις ομάδες, μελετούν όποιο υλικό επιθυμούν ανάλογα με τον χρόνο που διαθέτουν.

Δραστηριότητα 7: Η κάθε ομάδα μαθητών, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που έχει συλλέξει στο Φύλλο εργασίας 1, δημιουργεί τα δικά της μηνύματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων σε μια ψηφιακή αφίσα, σε ένα «glogster» (http://edu.glogster.com/). Σε αυτό το «glogster» οι μαθητές μπορούν, μεταξύ άλλων, να συνδυάσουν κείμενο, βίντεο, μουσική, εικόνες, συνημμένα στοιχεία και υπερσυνδέσμους. Την αφίσα αυτή οι μαθητές μπορούν να την κοινοποιήσουν, με τη βοήθεια του καθηγητή της Πληροφορικής, στην ιστοσελίδα του σχολείου τους, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και να την στείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε μαθητές άλλων σχολείων.


H πλατφόρμα του Glogster για τη δημιουργία της ψηφιακής αφίσας.


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΑΓΚΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ασφάλεια στο διαδίκτυο: Επικοινωνώ αλλά δεν αποκαλύπτω...» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2137