Εισαγωγή στο Χρώμα.

Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Δημοτικό)

Εισαγωγή στο Χρώμα.

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το συγκεκριμένο σενάριο περιλαμβάνει μια πρώτη επαφή του μαθητή με το χρώμα  σα βασικό μορφικό στοιχείο της εικαστικής του παιδείας. Περιγράφεται η δημιουργία των χρωμάτων, των αποχρώσεων και οι ιδιότητές τους. Ακολουθούν εφαρμογές εμπέδωσης των εννοιών θεωρητικά και πρακτικά  και εφαρμογές  προσωπικής έκφρασης με τα χρώματα. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η ηλικιακή ομάδα στόχου είναι  πλέον σε θέση να αναγνωρίζει, να διακρίνει και να ονομάζει πολλά από τα χρώματα, στη φύση και στα έργα τέχνης. Μπορεί λοιπόν  να αφομοιώσει γνώσεις που αφορούν στις κατηγορίες και τις ιδιότητές τους. Επιπλέον μπορούν  να εξοικειωθούν με την διαδικασία αναπαραγωγής διαφορετικών αποχρώσεων μέσα από κατάλληλες αναμίξεις και να αξιοποιήσουν την γνώση στην εικαστική τους εργασία.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Καλλιτεχνικά / Εικαστικά > Σχέδιο και χρώμα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αναγνωρίζω τα χρώματα.
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο εικαστικών ή σχολική αίθουσα με ψηφιακό εξοπλισμό , ή εργαστήριο πληροφορικής.
Τα είδη των χρωμάτων και η δημιουργία τους.
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο εικαστικών ή σχολική αίθουσα με ψηφιακό εξοπλισμό , ή εργαστήριο πληροφορικής.
Ιδιότητες και αναμίξεις των χρωμάτων.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο εικαστικών με ψηφιακό εξοπλισμό ή σχολική αίθουσα με ψηφιακό εξοπλισμό και συνθήκες εργαστηρίου.
Δημιουργία εικαστικού έργου με χρώματα.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο εικαστικών ή σχολική αίθουσα με συνθήκες εργαστηρίου.
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναγνωρίζει διαφορετικές αποχρώσεις και ιδιότητες των χρωμάτων στη φύση και στα έργα τέχνης.
Να δημιουργεί και να χρησιμοποιεί ποικίλες αποχρώσεις με αναμίξεις των κατάλληλων χρωμάτων.
Να εκφράζει συναισθήματα με ποικίλους τρόπους χρωματισμού στο εικαστικό του έργο .
Να χειρίζεται τον Η/Υ σε απλά λογισμικά για εκμάθηση και εμπέδωση εννοιών των χρωμάτων.
Να εκφράζει προσωπικά νοήματα και συναισθήματα για την απόδοση των χρωμάτων σε έργα της Τέχνης .
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
απόχρωση, χρώματα βασικά - δευτερεύοντα, συμπληρωματικά, θερμά- ψυχρά,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ένας Υπολογιστής για κάθε μαθητή ή ανά 2 μαθητές. Οποιοσδήποτε φυλλομετρητής , σύνδεση στο διαδίκτυο.
Υλικά ζωγραφικής.
Οπτικό πρίσμα, ηλεκτρικός λαμπτήρας, μπλοκ ριζόχαρτο μέγεθος Α4.

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΦΙΔΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εισαγωγή στο Χρώμα.» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).