Το έδαφος ,ο ουρανός και ο μικρός -μεγάλος κόσμος

Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Δημοτικό)

Το έδαφος ,ο ουρανός και ο μικρός -μεγάλος κόσμος

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Στο σενάριο αυτό ο μαθητής/-τρια θα έρθει  σε επαφή με την έννοια του βάθους του εικαστικού χώρου.Θα μάθει  ν' αντιλαμβάνεται το χώρο και το βάθος της εικόνας  και να το  αποδίδει με διαφορετικούς τρόπους.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Ο μαθητής/τρια  της πρώτης παιδικής ηλικίας συχνά δεν αποδίδει  το βάθος του εικαστικού χώρου στο έργο του/της. Αρκείται σε μια στερεότυπη σειριακή απεικόνιση των μορφών στο κάτω μέρος της εικόνας πάνω σε μιά οριζόντια πράσινη λωρίδα που δηλώνει το έδαφος, και σε μια οριζόντια γαλάζια λωρίδα  στο πάνω μέρος της εικόνας  που δηλώνει τον ουρανό. Ανάμεσα στις δύο αυτές περιοχές μεσολαβεί συνήθως αρκετός κενός λευκός χώρος του χαρτιού, τον οποίο αντιμετωπίζει με αμηχανία.

Στο σενάριο αυτό μέσα από τη παρατήρηση της φύσης και μέσα από τη τέχνη θα διδαχτεί για τη γραμμή του ορίζοντα, ή τη  γραμμή που ξεχωρίζει τον ουρανό από τη γη. Θα ανακαλύψει ότι το έδαφος  στη φύση και στη τέχνη δεν είναι πάντα πράσινο,ούτε ο ουρανός πάντα γαλανός. Θα μάθει να αντιλαμβάνεται το βάθος μιας δισδιάστατης επιφάνειας και να το αποδίδει με απλούς τρόπους.

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Καλλιτεχνικά / Εικαστικά > Ζωγραφική >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ανακαλύπτω τον ορίζοντα .
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο εικαστικών ή σχολική αίθουσα με ψηφιακό εξοπλισμό , ή εργαστήριο πληροφορικής.
Αναγνωρίζω το κοντινό και το μακρινό στην εικόνα.
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο εικαστικών με ψηφιακό εξοπλισμό ή σχολική αίθουσα με ψηφιακό εξοπλισμό και συνθήκες εργαστηρίου.
Αναγνωρίζω το βάθος με τη θέση, το μέγεθος.
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο εικαστικών ή σχολική αίθουσα με ψηφιακό εξοπλισμό , ή εργαστήριο πληροφορικής.
Σχεδιάζω το βάθος της εικόνας ψηφιακά.
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο εικαστικών ή σχολική αίθουσα με ψηφιακό εξοπλισμό , ή εργαστήριο πληροφορικής.
Σχεδιάζω το βάθος της εικόνας με διάφορα υλικά.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο εικαστικών ή σχολική αίθουσα με συνθήκες εργαστηρίου.
Διδακτικοί Στόχοι
Να κατανοεί τις έννοιες της επιφάνειας και του βάθους του εικαστικού χώρου .
Να χρησιμοποιεί απλή ορολογία για να περιγράψει την έννοια του βάθους.
Να εφαρμόζει όσα έμαθε στο εικαστικό του έργο , αξιοποιώντας τη θέση, το μέγεθος, την επικάλυψη.
Να μπορεί να εφαρμόζει αυτές τις τεχνικές σε απλά λογισμικά εικαστικών στον Η/Υ.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
γραμμή του ορίζοντα, επιφάνεια- βάθος, θέση, μέγεθος, κρύβεται.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ένας Υπολογιστής ανά μαθητή ή ανά δύο μαθητές.
Eργαστήρι εικαστικών ή συνθήκες εργαστηρίου - υλικά εικαστικών.
Οπτικό πλαίσιο ( προαιρετικό), 5-6 μπάλες ή κορίνες γυμναστικής ή μπουκάλια νερού 1lt.
Τρία υλικά σε σκόνη διαφορετικού χρώματος από 3-5 λίτρα το καθένα (π.χ άμμος, αλάτι, τουβλόσκονη ,χαλίκια κλπ.)

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΦΙΔΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το έδαφος ,ο ουρανός και ο μικρός -μεγάλος κόσμος» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).