Το σημείο, η αρχή των πάντων. Πουαντιγισμός, η περίπτωση του Ζώρζ Σερά.

Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Δημοτικό)

Το σημείο, η αρχή των πάντων. Πουαντιγισμός, η περίπτωση του Ζώρζ Σερά.

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το διδακτικό σενάριο διερευνά τους τρόπους αξιοποίησης του σημείου ως μορφοπλαστικού στοιχείου στις μαθητικές εικαστικές εργασίες. Είναι εμπνευσμένο από το έργο του Ζώρζ Σερά (Georges-Pierre Seurat) και το κίνημα του Πουαντιγισμού (Pointillisme). Η βιωματική σχέση του μαθητή με το σημείο αποσκοπεί στην κατανόηση και την χρήση του σημείου ως βασικού εργαλείου σύνθεσης και έκφρασης και στην ανάλογη αξιοποίησή του στις μετέπειτα εικαστικές του προτάσεις. Εστιάζει στην άρση στερεότυπων αντιλήψεων για τη χρήση των μορφοπλαστικών μέσων (μόνο η γραμμή κάνει γραμμές, μόνο το "γέμισμα" γεμίζει περιοχές, μόνο η ανάμιξη χρωμάτων παράγει νέα χρώματα) και στην διεύρυνση του φάσματος των επιλογών του μαθητή,  και κατ΄ επέκταση τη διεύρυνση των σκέψεων, των συνειρμών, την αντιστοίχιση τους με ορισμένο νόημα ή με τη σημειολογία της χρήσης των μέσων. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Ανατρέπεται η παγιωμένη αντίληψη των μαθητών για το "γέμισμα" των σχημάτων, αναδεικνύοντας κρυμμένες ποιότητες ρυθμού, συνθετικής δεινότητας και εικαστικής αίσθησης. Στοχεύουμε σε μια πυκνή βιωματική σχέση του μαθητή με το σημείο ως μορφοπλαστικό στοιχείο, συνδέοντας με το έργο του Ζώρζ Σερά και το κίνημα του Πουαντιγισμού, προκειμένου να γίνει το σημείο ένα βασικό εργαλείο σύνθεσης και έκφρασης στις μετέπειτα εικαστικές του προτάσεις.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Καλλιτεχνικά / Εικαστικά > Ζωγραφική >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Παρουσίαση του έργου του Ζώρζ Σερά.
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο εικαστικών, εξοπλισμένο με ψηφιακά μέσα προβολής.
Επιλογή θέματος και απαλή σχεδίασή του.
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο εικαστικών
Στιγματογράφηση περιοχών με κυρίαρχο χρώμα.
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο εικαστικών, εξοπλισμένο με ψηφιακά μέσα προβολής.
Ενίσχυση περιγραμμάτων και εμπλουτισμός χρωμάτων.
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο εικαστικών, εξοπλισμένο με ψηφιακά μέσα προβολής.
Ανατροφοδότηση και σύνδεση με την επιστήμη.
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο εικαστικών, εξοπλισμένο με ψηφιακά μέσα προβολής.
Διδακτικοί Στόχοι
Να κατανοήσει την δομή και λειτουργία του Πουαντιγισμού.
Να δημιουργήσει μια πουαντιγιστική εικόνα.
Να συνδέσει τον πουαντιγισμό με την επιστήμη και τις σύγχρονες εφαρμογές της.
Να γίνει κατανοητή η σημασία της θέσης και της χρήσης του βραχίονα για το ρυθμό και το αποτέλεσμα.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Σημείο, τελεία, κουκίδα, πουαντιγισμός, στιγματογραφία, Ζωρζ Σερά, πίξελ, οπτική πρόσμιξη χρωμάτων,
Υλικοτεχνική υποδομή
εικαστικό εργαστήριο, Η/Υ, προτζέκτορας.

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΟΙΒΟΣ ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το σημείο, η αρχή των πάντων. Πουαντιγισμός, η περίπτωση του Ζώρζ Σερά.» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).