Από τα "Νούφαρα" του Μονέ, στο "Παρεκκλήσιο" του Ρόθκο. Το ζωγραφικό έργο στο χώρο.

Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Δημοτικό)

Από τα "Νούφαρα" του Μονέ, στο "Παρεκκλήσιο" του Ρόθκο. Το ζωγραφικό έργο στο χώρο.

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν ψηφιακό σενάριο εστιάζει στο έργο του Μονέ: «Les Nymphèas»  ένα έργο σταθμό στην ιστορία της τέχνης. Η μελέτη του προαναφερόμενου έργου θα επιτρέψει  στους μαθητές να βιώσουν τη συνέχεια στην τέχνη, αλλά και τις μη γραμμικές συνδέσεις που αναπτύσσονται μέσα από την εξέταση της ιστορίας σε κάθε εποχή. Ως δίπολη σχέση και παράδειγμα σύνδεσης με το "Les Nymphèas", επιλέγεται η εγκατάσταση στο παρεκκλήσιο του Χιούστον, του Μάρκ Ρόθκο. 

Η μαθησιακή διδασκαλία λαμβάνει χώρα σε εικαστικό εργαστηριακό περιβάλλον και η χρήση των ψηφιακών μέσων λειτουργεί ως ανατροφοδοτικός καταλύτης της. Η εικαστική δράση, ως επιστέγασμα της προηγηθείσας μελέτης θα αναζητήσει στο οικείο περιβάλλον του σχολείου τον κατάλληλο χώρο επιλογής, που θα την νοηματοδοτήσει ως σημαίνον κοινωνικό γεγονός της σχολικής ζωής. Η παρεμβατική και όχι παθητική  αλληλεπίδραση με την σχολική κοινότητα θα ζωογονήσει και θα αναμορφώσει τον αγκυλωμένο σχολικό χώρο.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας συχνά οι μαθητές μετατρέπονται σε αμήχανους θεατές έργων τέχνης μέσα από πρακτικές που δεν τους επιτρέπουν να γευτούν τη χαρά της δημιουργίας. Το παρόν σενάριο,  με αφορμή ένα συγκλονιστικό έργο - εγκατάσταση του Μονέ, το "Les Nymphèas", επιδιώκει την εμπλοκή των μαθητών σε καινοτόμες καλλιτεχνικές δράσεις στο σχολικό χώρο,. Επιδιώκει την άρση της εσωστρέφειας του εργαστηρίου και την ανατροπή της  αισθητικής κανονικότητας του σχολικού χώρου. Επιπλέον επιδιώκει να συνδέσει την εικαστική δράση με ζητήματα αρχιτεκτονικής λειτουργικότητας και να μετατρέψει το σχολικό κτίριο σε ζωτικό χώρο του μαθητή.  Τέλος επιδιώκει την διεύρυνση της ιστορικής αντίληψης ως προς τη συνέχεια και τη διασύνδεση της τέχνης με την ατομική εμπειρία επιτρέποντας έτσι στους μαθητές να διαβάζουν και να μαθαίνουν την ιστορία της τέχνης με νοηματοδοτούμενες συνδέσεις και ερευνητική διάθεση. Στο πλαίσιο αυτό επιλέγεται να εξεταστεί σε αντιπαράθεση,  με το παρεκκλήσιο του Χιούστον, ένα έργο αρχιτεκτόνημα - εγκατάσταση του Μάρκ Ρόθκο (αφηρημένος εξπρεσιονιστής), με στόχο να διαπιστωθούν ομοιότητες ή διαφορές και να αναδειχθεί η διαχρονική επικοινωνία των έργων τέχνης.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Καλλιτεχνικά / Εικαστικά > Ζητήματα Εικαστικών Τεχνών >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή στο έργο του Μονέ. Εστίαση στα "Νούφαρα"
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο εικαστικών, εξοπλισμένο με ψηφιακά μέσα προβολής.
Ατομική εργαστηριακή άσκηση.
50λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο εικαστικών, εξοπλισμένο με ψηφιακά μέσα προβολής.
Ανατροφοδότηση - Houston Chapel του Ρόθκο
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο εικαστικών, εξοπλισμένο με ψηφιακά μέσα προβολής.
Αναζήτηση χώρου και λύσεων για έργο εγκατάσταση.
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Οπουδήποτε στο σχολικό κτίριο και τον προαύλειο χώρο.
Σύνθεση και ανάρτηση έργου επί τόπου. Αξιολόγηση.
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Χώρος επιλογής από τους μαθητές.
Διδακτικοί Στόχοι
Να κατανοήσουν οι μαθητές την εξέλιξη της χρήσης των μορφοπλαστικών στοιχείων από τον Μονέ.
Να συνδέσουν τις καινοτομίες που εισάγει η εγκατάσταση χώρου στα "νούφαρα" στη μετέπειτα ιστορία.
Να πειραματιστούν εργαστηριακά στη δημιουργία ενός ιμπρεσιονιστικού αφαιρετικού τοπίου.
Να συνεργαστούν για τη σύνθεση των ατομικών τους έργων σε ένα έργο πεδίου - εγκατάσταση.
Να συνεργαστούν για τη συλλογή πληροφοριών και την παρουσίασή τους στην τάξη.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Μονέ, Ιμπρεσιονισμός, χρωματικό πεδίο, εγκατάσταση, Ρόθκο (Rothko), αφηρημένος εξπρεσιονισμός, les nympheas, Ηouston Chapel, Μονέ (Monet), pointigisme,
Υλικοτεχνική υποδομή
εργαστήριο εικαστικών, projector, Η/Υ

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΟΙΒΟΣ ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Από τα "Νούφαρα" του Μονέ, στο "Παρεκκλήσιο" του Ρόθκο. Το ζωγραφικό έργο στο χώρο.» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).