Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Δημιουργία διαλόγων στο προγραμματιστικό περιβάλλον scratch

3 ώρες

Δημιουργία απλού παραδείγματος διαλόγου

60λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_drastiriotitas.doc fyllo_ergasias_dialogos.doc fyllo_axiologisis.doc

στη φάση αυτή παρουσιάζονται τα βήματα δημιουργίας ενός διαλόγου με λογική σειρά. Παρουσιάζεται ένα παράδειγμα διαλόγου και γίνεται συζήτηση για τα βήματα και τις εντολές που χρησιμοποιήθηκαν. Οι μαθητές καλούνται να υλοποιήσουν έναν απλό διάλογο.

Στη συνέχεια συμπληρώνουν τις ερωτήσεις αξιολόγησης σχετικά με τις εντολές που γνώρισαν και απαντώνται τυχόν απορίες


Δημιουργός Σεναρίου: ΝΑΤΑΛΙΑ ΘΕΟΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιουργία διαλόγων στο προγραμματιστικό περιβάλλον scratch » έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2202