Πρώτες Βοήθειες

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)

Πρώτες Βοήθειες

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το ψηφιακό σενάριο θα περιέχει οπτικοακουστικό υλικό, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθοους, παιγνίδι μνήμης, διαδραστικές εικόνες και βίντεο ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν και να εφαρμόζουν τις βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών

Καθώς τα ατυχήματα ποικίλουν από τα πιο απλά μέχρι πολύπλοκα και επικίνδυνα έγινε προσπάθεια να παρουσιαστούν τα πιο συνηθισμένα στους εφήβους και – το πιο σημαντικό – να είναι δυνατόν ένα παιδί εφηβικής ηλικίας να εφαρμόσει τις πρώτες βοήθειες.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές βρίσκονται στην εφηβική ηλικία χαρακτηριστικά της οποίας είναι η ενασχόληση με παιγνίδια και αθλήματα, η έντονη κινητικότητα, η άγνοια και η υποτίμηση των κινδύνων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την έκθεση τους σε ατυχήματα από απλά έως πολύ σοβαρά.    

Πιστεύουμε ότι μερικές απλές γνώσεις πρώτων βοηθειών μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να αντιμεπτωίσουν επικίνδυνες και δύσκολες καταστάσεις.

Το σχολείο δεν παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για το θέμα παρά μόνο αποσπασματικά όπως για παράδειγμα σε προγράμματα Αγωγής Υγείας. Στο παρόν ψηφιακό σενάριο στόχος είναι οι μαθητές να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να ανταπεξέρχονται κατάλληλα και με αυτοπεποίθηση σε μια δύσκολη κατάσταση για τον εαυτό τους ή τους συμμαθητές τους, μέχρι την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής βοήθειας.  

Παράλληλα θα αποκτήσουν κατάλληλες στάσεις και συμπεριφορές για να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις και να αποφεύγουν δυσάρεστες καταστάσεις. 

Σε κάθε περίπτωση το θέμα των πρώτων βοηθειών απαιτεί και πρακτική εξάσκηση οπότε πιστεύουμε πως απαραίτητο συμπλήρωμα του παρόντος ψηφιακού σεναρίου είναι η εκπαίδευση των μαθητών σε πραγματικές συνθήκες. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί αν το σχολείο συνεργασθεί με σχετικούς φορείς (Εθελοντικές οργανώσεις, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κλπ).

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Πρώτες Βοήθειες
120λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Αξιολόγηση - Συμπεράσματα
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στην διαχείριση περιστατικών ατυχημάτων
Να εφαρμόζουν απλές πρώτες βοήθειες στα πιο κοινά και συνηθισμένα ατυχήματα
Να διακρίνουν τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν σε περίπτωση ατυχήματος
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Πρώτες Βοήθειες,
Υλικοτεχνική υποδομή
Διαδίκτυο

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Πρώτες Βοήθειες» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).