Γνωρίζοντας τα ζώα της θάλασσας

Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

Γνωρίζοντας τα ζώα της θάλασσας

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με ορισμένα ζώα της θάλασσας και θα προσπαθήσουν να συνειδητοποιήσουν τον τρόπο προσαρμογής και επιβίωσης των συγκεκριμένων ζώων. Το συγκεκριμένο σενάριο καλύπτει το κεφάλαιο 8 (Ζώα της Θάλασσας - Μελέτη Δημοτικού Γ’ Τάξης).


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές θα κληθούν να περιγράψουν τη θάλασσα ως βιότοπο, αναγνωρίζοντας ζώα που ζουν σε αυτήν, ενώ ταυτόχρονα θα  προσπαθήσουν να ανακαλύψουν και να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τους μηχανισμούς προσαρμογής των ζώων στο συγκεκριμένο φυσικό περιβάλλον.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Μελέτη Περιβάλλοντος > Υδρόσφαιρα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Επαφή με τα ζώα της θάλασσας
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική αίθουσα
Ταυτότητες ζώων
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
αίθουσα υπολογιστών
Ας δούμε τι μάθαμε
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
αίθουσα υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι
οι μαθητές να αναγνωρίσουν ζώα που ζουν στις θάλασσες.
οι μαθητές να ονομάσουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ζώων της θάλασσας
οι μαθητές να ονομάσουν και να περιγράψουν μηχανισμούς προσαρμογής των ζώων της θάλασσας
οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη χρήση του Word και με το Revelation Natural Art
οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ζώα της θάλασσας, προσαρμογή στο περιβάλλον,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η διδασκαλία των αντίστοιχων ενοτήτων θα ξεκινήσει από την τάξη με τη χρήση του υπολογιστή του εκπαιδευτικού και ενός προτζέκτορα και θα συνεχιστεί στο εργαστήριο των υπολογιστών, το οποίο θα διαθέτει ικανό αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα έχουν εγκατεστημένα τα απαραίτητα προγράμματα και λογισμικά. (κειμενογράφος word, revelation natural art.)
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΚΟΝΟΖΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Γνωρίζοντας τα ζώα της θάλασσας» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.