Φάση Σεναρίου

Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

Γνωρίζοντας τα ζώα της θάλασσας

2 ώρες

Ας δούμε τι μάθαμε

10λεπτά

Την ώρα αυτή οι μαθητές θα κληθούν να ασχοληθούν με δραστηριότητες συμπλήρωσης κενού και πολλαπλής επιλογής.


Ο κόσμος της θάλασσας


Χαρακτηριστκά των ζώων της θάλασσας


Χαρακτηριστικά ζώων θάλασσας


χαρακτηριστικά ζώων θάλασσας


χαρακτηριστικά ζώων θάλασσας


χαρακτηριστικά ζώων της θάλασσας


χαρακτηριστικά ζώων θάλασσας


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΚΟΝΟΖΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Γνωρίζοντας τα ζώα της θάλασσας» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2299