Φάση Σεναρίου

Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

Γνωρίζοντας τα ζώα της θάλασσας

2 ώρες

Επαφή με τα ζώα της θάλασσας

20λεπτά

Στην αρχή τους παρουσιάζουμε την παρακάτω εικόνα και διεξάγεται συζήτηση σχετική με τα ζώα που παρατηρούν. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αναφέρουν εμπειρίες και βιώματα σχετικά με τα αντίστοιχα ζώα. (αν έχουν δει από κοντά κάποιο ζώο, κ.α.). Τέλος, τους δείχνουμε το παρακάτω βιντεο https://www.youtube.com/watch?v=mUOc2QOB028

 


ζώα της θάλασσας


ζώα της θάλασσας


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΚΟΝΟΖΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Γνωρίζοντας τα ζώα της θάλασσας» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2297