Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Άλλο)

Μη Φοβάσαι την Αγκαλιά

3 ώρες

Συζήτηση μαζί με τα παιδιά: "Τί θέλω να μάθω;"

30λεπτά

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκινάει με συζήτηση με τα παιδιά, παρουσία των γονιών τους, σχετικά με το τί θα ήθελαν να μάθουν για το σώμα τους. Σχηματίζοντας έναν ήλιο στον ΗΥ και γράφοντας στο κέντρο του: "Το Σώμα Μου", γράφουμε εξακτινισμένες τις απορίες των παιδιών, χρησιμοποιώντας το λογισμικό ΚIDSPIRATION.


Τί θέλω να μάθω για το σώμα μου;

Ο/η εκπαιδευτικός θέτει το ερώημα στα παιδιά: "τί θέλετε να μάθετε για το σώμα σας;" Οι απορίες των παιδιών καταγράφονται σε έναν εξακτινισμένο εννοιολογικό χάρτη, μέσω του λογισμικού KIDSPRITATION.

Δημιουργός Σεναρίου: Αργυρώ Ρέντζη (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μη Φοβάσαι την Αγκαλιά» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2317