Μη Φοβάσαι την Αγκαλιά

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Άλλο)

Μη Φοβάσαι την Αγκαλιά

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Περιγραφή:

Το πρόγραμμα "Μη Φοβάσαι την Αγκαλιά" αφορά τη διαπαιδαγώγηση των μικρών παιδιών, 5 έως 9 ετών, σε θέματα σεξουαλικής αγωγής αλλά και σε θέματα αυτοπροστασίας από κακοποίηση σεξουαλικής φύσεως από ενήλικα. Ταυτόχρονα με τα παιδιά ενημερώνονται και εκπαιδεύονται μαζί τους και οι γονείς τους για το θέμα αυτό.

Αποτελεί μέρος εκπαιδευτικού προγράμματος project για τα μέρη του σώματος και τη σεξουαλική αγωγή των μικρών παιδιών, όπου μαθαίνουν για τη διαφορετικότητα των δύο φύλων, για το πώς ερχόμαστε στον κόσμο, την υγιεινή, τη φροντίδα και την προστασία του σώματός τους.

Έχει εφαρμοστεί από το 2009 έως το 2012 σε νηπιαγωγεία της Αττικής και του Πειραιά από τη δημιουργό του, ενώ τώρα, με την ευκαιρία της ψηφιακής επεξεργασίας του προγράμματος, επεκτείνεται η εφαρμογή του και για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού.

Παιδαγωγική Μέθοδος Προσέγγισης:  

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά την ταυτόχρονη εκπαίδευση των παιδιών και των γονέων τους πάνω σε ένα ευαίσθητο κοινωνικό θέμα: αυτό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Βασίζεται στην Παιδαγωγική της Αλληλεπίδρασης: Μάθηση για τα Παιδιά, Μάθηση για τους Μεγάλους (Ντολιοπούλου, 2003).

Βιβλιογραφία

Ντολιοπούλου, Ε. (2003). Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αθήνα: Τυποθήτω.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Μη Φοβάσαι την Αγκαλιά" αφορά τη διαπαιδαγώγηση των μικρών παιδιών σε θέματα σεξουαλικής αγωγής αλλά και σε θέματα αυτοπροστασίας από κακοποίηση σεξουαλικής φύσεως. Επιπρόσθετα, αφορά την ταυτόχρονη ενημέρωση και εκπαίδευση των γονιών για το θέμα αυτό.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Άλλο
Θεματική Ταξινομία
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας > Σεξουαλική Αγωγή > Προφύλαξη >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Προετοιμασία γονιών για το πρόγραμμα και ενημέρωση
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Η σχολική τάξη / αίθουσα εκδηλώσεων
Συζήτηση μαζί με τα παιδιά: "Τί θέλω να μάθω;"
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη / Γωνιά συζήτησης εάν πρόκειται για νηπιαγωγείο.
Χρήση εκπαιδευτικού΄λογισμικού
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη / Γωνιά υπολογιστή εάν πρόκειται για νηπιαγωγείο
Συζήτηση όσων είδαμε - Εντυπώσεις - Προετοιμασία
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα / Γωνιά υπολογιστή και συζήτησης για νηπιαγωγείο
Δημιουργία παραμυθιού "Μη Φοβάσαι την Αγκαλιά"
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα / Γωνιά συζήτησης και γωνιά υπολογιστή για νηπιαγωγείο
Διδακτικοί Στόχοι
Σεξουαλική αγωγή στις μικρές ηλικίες
Ενίσχυση, αυτοπροστασίας των παιδιών απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής βίας από ενήλικα
Αφύπνιση και ταυτόχρονη εκπαίδευση των γονιών τους σε θέματα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Σεξουαλική Αγωγή, Παιδική Σεξουαλική Κακοποίηση, Αυτοπροστασία.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές , Εκτυπωτής, Προβολικό Μηχάνημα,.

Δημιουργός Σεναρίου: Αργυρώ Ρέντζη (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μη Φοβάσαι την Αγκαλιά» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.