Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Δημοτικό)

Η τέχνη...αθλείται!

3 ώρες

Αξιολόγηση

45λεπτά

  Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων μέσα από τις οποίες ελέγχεται η επίτευξη των μαθησιακών στόχων.Στη συνέχεια συμπληρώνουν ένα ερωτηματολογίο-αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του σεναρίου.

 


Ερωτήσεις αντιστοίχισης


Σωστό/ Λάθος


Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής


Ερωτήσεις μοναδικής επιλογής


Ερώτηση συμπλήρωσης κενών


Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του σεναρίου


Επιλέξτε το σωστό


*δρόμος σταδίου*, *δισκοβολία*, *πάλη*, σφαιροβολία, παγκράτιο, *άλμα σε μήκος*, *ακοντισμός*

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΛΑΝΤΖΑ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η τέχνη...αθλείται!» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2327