Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Δημοτικό)

Η τέχνη...αθλείται!

3 ώρες

Η τέχνη κάνει...στίβο!

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
1o_fyllo_ergasias.docx 2o_fyllo_ergasias.docx 3o_fyllo_ergasias.docx

   Ο κλασικός αθλητισμός ή αλλιώς στίβος είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αθλημάτα και ως γνωστικό αντικείμενο στα πλαίσια του μαθήματος Φυσικής Αγωγής ενθουσιάζει τα παιδιά. Η αρχή των αγώνων χάνεται στα βάθη της ιστορίας και το αγωνιστικό πνεύμα αποτέλεσε και αποτελεί κύρια πηγή έμπνευσης της ελληνικής τέχνης κυρίως στην εικαστική της έκφραση. Στόχος της πρώτης φάσης είναι οι μαθητές να γωρίσουν τα αγωνίσματα του στίβου, να τα ταξινομούν στις τρεις υποενότητες (δρόμους, ρίψεις, άλματα) και να ανακαλύψουν πτυχές του αρχαίου ελληνικού ολυμπιακού πνεύματος. 

  Ως εισαγωγή- αφόρμηση θα χρησιμοποιηθεί το 1ο φύλλο εργασίας όπου μαθητές και εκπαιδευτικός θα διαγνώσουν προϋπάρχουσα γνώση σχετικά με το αντικείμενο. Στη συνέχεια,  θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση- εισήγηση  σε συνδυασμό με τη μέθοδο των ερωτοαποκρίσεων και τη χρήση διαδραστικών εργαλείων για μετάδοση πρόσθετων πληροφοριών που αφορούν τον κλασικό αθλητισμό, την ιστορία και την εξέλιξή του με στόχο την ενεργοποίηση και συμμετοχή όλων των μαθητών.

  Τέλος μέσω διαδικτυακής έρευνας οι μαθητές θα συλλέξουν πληροφορίες, θα συγκρίνουν το νέο με το παλιό, θα αιτιολογήσουν τις διαφορές και θα αξιολογήσουν θεσμούς και αξίες (2ο & 3ο φύλλο εργασίας).

Παραπομπή των μαθητών στο Βιβλίο Μαθητή, Ε'+Στ' Δημοτικού στην Ενότητα "Κλασικός Αθλητισμός", Κεφ. 6 , σελ. 48-54 για επιπλέον πληροφορίες.

  


Η τέχνη κάνει ... στίβο


Ο αρχαίος Ελληνικός αθλητισμός

Περιήγηση των μαθητών στη σελίδα

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΛΑΝΤΖΑ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η τέχνη...αθλείται!» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2324