Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Εισαγωγή στη δομή επιλογής - Scratch

3 ώρες

Σύνθετη δομή επιλογής - Υλοποίηση σε Scratch

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_4.docx

2η Διδακτική Ώρα - Συνέχεια

Δραστηριότητες διδασκαλίας και εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου

Μέσω του βιντεοπροβολέα, παρουσιάζεται στους μαθητές/τριες η σύνταξη της σύνθετης δομής επιλογής του scratch. Ακολούθως μοιράζεται το 4ο Φύλλο Εργασίας, στο οποίο τους ζητείται να παίξουν με ένα έτοιμο πρόγραμμα σε scratch, να καταγράψουν τι κάνει και να το υλοποιήσουν (οι μαθητές δεν βλέπουν τα σενάρια του προγράμματος). Το πρόγραμμα αποτελεί επέκταση αυτού που δημιούργησαν στο προηγούμενο μάθημα, ώστε να μεταβούν στον ρόλο του προγραμματιστή ομαλά, με σταδιακά αυξανόμενη δυσκολία. Οι μαθητές/τριες πειραματίζονται, έρχονται σε συγκρούσεις και μέσα από δοκιμές υλοποιούν το ζητούμενο πρόγραμμα, οικοδομώντας έτσι τη γνώση που αποκτούν.

Προκειμένου να μην έχουν πρόσβαση στα σενάρια του παιχνιδιού, που καλούνται να υλοποιήσουν, προτείνεται ο/η εκπαιδευτικός να έχει μοιράσει στους υπολογιστές τους το παιχνίδι σε μορφή εκτελέσιμου αρχείου (exe ή jar), μετατροπή που είναι διαθέσιμη για τα αρχεία .sb του scratch, αλλά δεν είναι δυνατή η χρήση τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα.


Παιχνίδι στο scratch - ΠΙΑΣΕ ΜΕ

Πατήστε το πράσινο σημαιάκι για να ξεκινήσει το παιχνίδι...

Σύνθετη δομή επιλογής - ερωτήσεις κατανόησης (1)


Σύνθετη δομή επιλογής - ερωτήσεις κατανόησης (2)


Σύνταξη της σύνθετης δομής επιλογής "εάν ... αλλιώς"


Δημιουργός Σεναρίου: Σοφία-Ελισάβετ Παρασκευοπούλου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εισαγωγή στη δομή επιλογής - Scratch» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2341