Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Εισαγωγή στη δομή επιλογής - Scratch

3 ώρες

Σύνθετη δομή επιλογής-παραδείματα καθημερινότητας

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_3.docx

2η Διδακτική Ώρα

Δραστηριότητες διασύνδεσης με το προηγούμενο μάθημα (10 λεπτά)

Αρχικά γίνεται διασύνδεση με το προηγούμενο μάθημα, μέσω συζήτησης των απαντήσεων των φύλλων εργασίας στην ολομέλεια και αποσαφήνισης σημείων παρανόησης αν και όπου εντοπίστηκαν, είτε από τα φύλλα εργασίας, είτε από τα έργα που δημιούργησαν οι μαθητές/τριες και έχει συλλέξει και μελετήσει ο/η εκπαιδευτικός. Προβάλλονται τα έργα μέσω του βιντεοπροβολέα, ενώ απαντώνται οι ερωτήσεις του 2ου φύλλου εργασίας. Σημαντική για τη σύνδεση με τη σύνθετη δομή επιλογής είναι η τελευταία ερώτηση του 2ου φύλου εργασίας: Τι κάνει η γάτα όταν δε δείχνει πάνω της ο δείκτης του ποντικιού;

Δραστηριότητες διδασκαλίας και εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου (15 λεπτά)

Μοιράζεται το 3ο φύλλο εργασίας, στο οποίο δίνονται παραδείγματα καθημερινής ζωής και οι μαθητές/τριες καλούνται να αναγνωρίσουν και να καταγράψουν σε πίνακα τη συνθήκη, καθώς και την ενέργεια/ες που θα εκτελεστεί, τόσο σε περίπτωση που η συνθήκη είναι αληθής, όσο και σε περίπτωση που είναι ψευδής (σύνθετη δομή επιλογής). Ακολουθεί συμπλήρωση αντίστοιχου πίνακα με παραδείγματα σύνθετης δομής επιλογής στο scratch.


Επιλέξτε την κατάλληλη πρόταση για να συμπληρώσετε την περίπτωση αλλιώς:


Αν ... αλλιώς ... Βρες τις ενέργειες


Διάλεξε τις σωστές απαντήσεις

Οι σωστές απαντήσεις είναι παραπάνω από μία.

Δημιουργός Σεναρίου: Σοφία-Ελισάβετ Παρασκευοπούλου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εισαγωγή στη δομή επιλογής - Scratch» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2340