Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Εισαγωγή στη δομή επιλογής - Scratch

3 ώρες

Αναλαμβάνω το ρόλο του προγραμματιστή - Αξιολόγηση

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_5.docx

3η Διδακτική Ώρα

Δραστηριότητες διασύνδεσης με το προηγούμενο μάθημα- Ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας (10 λεπτά)

Προκειμένου να γίνει αποτίμηση της υπάρχουσας γνώσης από το προηγούμενο μάθημα, από το 3ο & 4ο φύλλο εργασίας:

  1. Διαβάζονται οι προτάσεις από τον/την εκπαιδευτικό (ή εναλλακτικά κάποιο/α μαθητή/τρια) και απαντώνται στην ολομέλεια.
  2. Ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει επιλεκτικά προγράμματα που υλοποίησαν οι μαθητές/τριες και ακολουθεί σχολιασμός από την ολομέλεια.

Οι μαθητές/τριες ενημερώνονται ότι θα δημιουργήσουν εξολοκλήρου ένα έργο-παιχνίδι στο scratch και ότι θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως παρατηρητικοί προκειμένου να το κατορθώσουν με επιτυχία.
 

Δραστηριότητες αξιολόγησης (35 λεπτά)

Διανέμεται το 5ο φύλλο εργασίας, στο οποίο ζητείται από τους μαθητές/τριες να τρέξουν ένα έτοιμο πρόγραμμα σε scratch και να το υλοποιήσουν, αξιοποιώντας τη σύνθετη δομή επιλογής. Καλούνται να οξύνουν την παρατηρητικότητα τους, ώστε να διακρίνουν και να καθορίσουν τα στοιχεία της δομής επιλογής. Υπάρχει έντονος πειραματισμός με τα στοιχεία του περιβάλλοντος και μέσα από τη δοκιμή, την επαλήθευση και τη διάψευση, οικοδομούν τη γνώση τους και εφαρμόζουν όσα έμαθαν, έχοντας άμεση ανατροφοδότηση. Οι μαθητές/τριες ανακαλύπτουν την ανάγκη αρχικοποίησης του αντικειμένου, την οποία και υλοποιούν. Έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, καθώς στο 4ο φύλλο εργασίας επέκτειναν το πρόγραμμα που τους είχε δοθεί στο 2ο φύλλο εργασίας. Η δυσκολία στα φύλλα εργασίας, αλλά και από φύλλο εργασίας σε φύλλο εργασίας, αυξάνεται σταδιακά, προετοιμάζοντας έτσι κάθε φορά κατάλληλα τους μαθητές/τριες να πειραματίζονται και να ανακαλύπτουν. Και στην προκειμένη περίπτωση προτείνεται ο/η εκπαιδευτικός να έχει διανείμει στους υπολογιστές το παιχνίδι σε μορφή εκτελέσιμου αρχείου (exe ή jar), ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στα σενάρια του.

Στο τέλος ζητείται από τους/τις μαθητές/τριες να σκεφτούν έργα που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν με τη δομή επιλογής (σύνθετη ή/και απλή), γίνεται συζήτηση στην ολομέλεια. Τα έργα που δημιούργησαν οι μαθητές/τριες αποθηκεύονται σε φάκελο τους στο τοπικό δίκτυο, προκειμένου να επιδειχθούν (επιλεκτικά) και να συζητηθούν στην ολομέλεια.

Εκτός από το 5ο φύλλο εργασίας, αξιολόγηση γίνεται από τον/ην εκπαιδευτικό σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού σεναρίου, μέσω παρατήρησης, συλλογής των απαντήσεων στα φύλλα εργασίας, παρακολούθησης κάθε σχολιασμού που πραγματοποιείται στην ολομέλεια και του προγράμματος που επέκτειναν οι μαθητές/τριες.

Αν υπάρχει χρόνος μπορούν οι μαθητές/τριες να επεκτείνουν με δικές τους ιδέες το έργο τους, ή με συγκεκριμένες επεκτάσεις που θα δώσει ο/η εκπαιδευτικός (π.χ. να μικραίνει η μπάλα με το πάτημα του κάτω βέλους).


Παιχνίδι μνήμης με μορφές του scratch!


Παιχνίδι στο Scratch - ΜΠΑΛΑ


Ερωτήσεις Αναστοχασμού - Ανακεφαλαίωσης


Τελειώσατε; Συγχαρητήρια!!! Ταιριάξτε τις κρυμμένες μορφές του scratch...


Δημιουργός Σεναρίου: Σοφία-Ελισάβετ Παρασκευοπούλου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εισαγωγή στη δομή επιλογής - Scratch» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2342