ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ

Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Σε κάθε διακριτή φάση του σεναρίου οι μαθητές ασκούνται αρχικά πάνω σε έτοιμο ψηφιακό υλικό (στην πλειοψηφία του προερχόμενο από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού) και στη συνέχεια ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν στο διαδίκτυο σχετικές πληροφορίες και να τις αξιολογήσουν παράγοντας δικά τους πολυτροπικά κείμενα (εργαζόμενοι εναλλακτικά εντός ή και εκτός σχολείου). Θεμελιώδης διδακτικός στόχος είναι η κατανόηση της σχέσης μεταξύ των αντίξοων συνθηκών που γέννησε η περίοδος της Κατοχής και του φαινομένου της ελληνικής Αντίστασης.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές καλούνται να γνωρίσουν τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες που διαμόρφωσε η τριπλή ξενική κατοχή στην Ελλάδα κατά το διάστημα 1941-1944.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Κοινωνία και καθημερινή ζωή >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αφόρμηση
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη ή εργαστήριο πληροφορικής
Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δοκιμασίες στην Κατοχή;
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Είστε για μια αξονική τομογραφία της Αντίστασης;
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Πόσο καλοί ερευνητές υπήρξαμε;
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Ευαισθητοποίηση απέναντι στα πλέον ακανθώδη προβλήματα του ελληνικού λαού κατά την Κατοχή.
Διερεύνηση των πτυχών του φαινομένου της ελληνικής Αντίστασης.
Κριτική προσέγγιση γραπτών ή πολυτροπικών πηγών της εποχής.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
κατοχή, αντίσταση, πείνα, εκτελέσεις, άμαχοι, Γερμανοί, ολοκαυτώματα, γυναίκες,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο πληροφορικής, υπολογιστές, σταθερή πρόσβαση στο διαδίκτυο, ανακλαστικός προβολέας

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.