Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το συγκεκριμένο σενάριο αφορά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Δίνεται έμφαση στα αίτια που οδήγησαν στον πόλεμο. Θίγονται θέματα που αφορούν τα αντίπαλα στρατόπεδα, τα κύρια μέτωπα, την βίωση του πολέμου στα χαρακώματα και στα μετόπισθεν, καθώς και τις συνέπειες που έχει αυτός ο πόλεμος.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η ιδέα που διέπει το εκπαιδευτικό σενάριο είναι οι μαθητές να διερευνήσουν ιστορικά και να βιώσουν το χώρο και το χρόνο της περιόδου του Α' Παγκοσμίου Πολέμου μέσα από την αξιοποίηση κατάλληλων πληροφοριακών εκπαιδευτικών εργαλείων.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Πολιτικά και Ιδεολογικά Ζητήματα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Τα αίτια του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα με Η/Υ / 3-4 μαθητές ανά Η/Υ
Αντίπαλα στρατόπεδα - Κυριότερα μέτωπα
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα με Η/Υ / 3-4 μαθητές ανά Η/Υ
Η ζωή στα χαρακώματα - Η ζωή στα μετόπισθεν
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα με Η/Υ / 3-4 μαθητές ανά Η/Υ
Το τέλος του πολέμου
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα με Η/Υ / 3-4 μαθητές ανά Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Να ερμηνεύσουν τα αίτια του Α' Παγκοσμίου πολέμου
Να αναλύσουν τα αντίπαλα στρατόπεδα, τις κύριες φάσεις και την έκβαση του πολέμου
Να συσχετίσουν τις συνέπειες του πολέμου με τη διαμόρφωση του πολιτικού χάρτη της Ευρώπης
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος, αίτια, Κεντρικές Δυνάμεις, Εγκάρδια Συνεννόηση, ιμπεριαλισμός, εθνικισμός, μιλιταρισμός,
Υλικοτεχνική υποδομή
Οποιοσδήποτε browser σε Η/Υ, smartphone ή tablet.

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).