Φάση Σεναρίου

Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Θερμοκρασία - άνεμοι - βροχές - κλίμα

2 ώρες

Θερμοκρασία - άνεμοι - βροχές - κλιματικοί τύποι

37λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fasi_2_thermokrasia_-_anemoi_-_vrohes_-_klimatikoi_typoi.doc

Μάθημα στο εργαστήριο πληροφορικής

Οι μαθητές, μετά την αρχική ενημέρωση, εργάζονται σε ομάδες δύο - τριών ατόμων ανά υπολογιστή, με τη βοήθεια του λογισμικού <<Γεωγραφία - Γεωλογία Α' και Β' Γυμνασίου>> και του φύλλου εργασίας που τους έχει δοθεί. Πραγματοποιούν τις δραστηριότητες και απαντούν στις ερωτήσεις που περιέχονται στο φύλλο εργασίας. Ο καθηγητής παρεμβαίνει όταν βλέπει ότι κάποια ομάδα αντιμετωπίζει πρόβλημα ή όταν υπάρχουν ερωτήματα από τους μαθητές.

Μάθημα στην τάξη με τη χρήση Η/Υ και βιντεοπροβολέα

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες δύο ατόμων, ανά θρανίο, χρησιμοποιώντας το φύλλο εργασίας που τους έχει δοθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ο καθηγητής χειρίζεται τον υπολογιστή, προβάλλει τις εικόνες του λογισμικού και θέτει τα ερωτήματα, που βλέπουν οι μαθητές και στο φύλλο εργασίας. Οι μαθητές βλέπουν τις εικόνες στον πίνακα και απαντούν στη συνέχεια στις ερωτήσεις, γραπτά και προφορικά. Ο καθηγητής αφήνει λίγο χρόνο μετά από κάθε ερώτηση, έτσι ώστε να μπορούν να συνεργάζονται οι μαθητές κάθε ομάδας.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1η Δραστηριότητα           (13 λεπτά)

 • Η 1η δραστηριότητα παροτρύνει τους μαθητές να παρατηρήσουν την εικόνα του λογισμικού που παρουσιάζει ένα βουνό, του οποίου οι πλαγιές προς την πλευρά της θάλασσας καλύπτονται από περισσότερη βλάστηση, σε σχέση με την αντίθετη πλευρά του βουνού. Ζητείται από τους μαθητές να δικαιολογήσουν αυτήν την κατανομή της βλάστησης.
 • Στη συνέχεια παραπέμπει τους μαθητές στην παρατήρηση της πορείας των νεφών και των φαινομένων που τη συνοδεύουν. Ζητείται πάλι από τους μαθητές να εξηγήσουν την κατανομή της βλάστησης και να συγκρίνουν την προηγούμενη με την τωρινή τους απάντηση.
 • Τέλος προτρέπει τους μαθητές να διαβάσουν στις Πληροφορίες του λογισμικού το σχετικό κείμενο και να συμπληρώσουν αν χρειάζεται τις προηγούμενες απαντήσεις τους.
 • (Υποστήριξη 1ου και 2ου διδακτικού στόχου)

2η Δραστηριότητα          (5 λεπτά)

 • Η 2η δραστηριότητα ζητάει από τους μαθητές να αναφέρουν παράγοντες που επηρεάζουν τη θερμοκρασία μιας περιοχής.
 • Στη συνέχεια με τη βοήθεια του λογισμικού ζητάει να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν αυτούς τους παράγοντες.
 • (Υποστήριξη 3ου διδακτικού στόχου)

3η Δραστηριότητα          (16 λεπτά) 

 • Με τη βοήθεια του λογισμικού ζητείται από τους μαθητές να αναφέρουν τους κλιματικούς τύπους, τις περιοχές επικράτησης τους και τα χαρακτηριστικά τους.
 • Στη συνέχεια τους ζητείται να παρατηρήσουν ένα κλιματόγραμμα και να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης των κλιματογραμμάτων.
 • (Υποστήριξη 4ου διδακτικού στόχου)

4η Δραστηριότητα          (3 λεπτά)

 • Μέσω της ανάγνωσης του παγκόσμιου θεματικού χάρτη κατανομής των θερμοκρασιών, που υπάρχει στο λογισμικό, περιμένουμε οι μαθητές να διακρίνουν την επίδραση του γεωγραφικού πλάτους στην θερμοκρασία μιας περιοχής.
 • (Υποστήριξη 3ου διδακτικού στόχου) 

1η και 2η δραστηριότητα

Στην πρώτη δραστηριότητα η εικόνα εμφανίζεται χωρίς τις θερμοκρασίες. Στη δεύτερη δραστηριότητα εμφανίζονται και οι ενδείξεις θερμοκρασιών.

Δραστηριότητα 3η - Κλιματικοί τύποι

Ζητάμε από τους μαθητές να ονομάσουν τους κλιματικούς τύπους, τα χαρακτηριστικά και τις περιοχές επικράτησης τους.

Δραστηριότητα 3η - Κλιματόγραμμα

Όταν φθάσουμε σε αυτή τη δραστηριότητα, ρωτάμε τους μαθητές αν γνωρίζουν τι δείχνουν οι κλίμακες στο κλιματόγραμμα που βλέπουν. Περιμένουμε λίγο και αν δεν έχουμε απάντηση τους εξηγούμε.

Θέλουμε, μέσω των κλιματογραμμάτων, οι μαθητές να μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα για το κλίμα ενός τόπου.

Δραστηριότητα 4η

Παγκόσμιος χάρτης κατανομής θερμοκρασιών

Ο χάρτης μπορεί να εμφανίσει τις θερμοκρασιακές ζώνες ανά μήνα. Οπότε βλέπουμε και πως οι ζώνες αυτές μετακινούνται προς το βόρειο ή το νότιο ημισφαίριο, ανάλογα με τις εποχές.

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Θερμοκρασία - άνεμοι - βροχές - κλίμα » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2397