Φάση Σεναρίου

Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Θερμοκρασία - άνεμοι - βροχές - κλίμα

2 ώρες

Καιρός - κλίμα και επίδραση στη ζωή των ανθρώπων

23λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fasi_3_kairos_-_klima_kai_epidrasi_sti_zoi_ton_anthropon.doc

Στη φάση αυτή του σεναρίου, μέσω ερωτήσεων που καλούνται να απαντήσουν οι μαθητές, επανερχόμαστε στις έννοιες καιρός και κλίμα, που γνώρισαν στο Δημοτικό και ζητάμε να διαπιστώσουν τις διαφορές τους και να ορίσουν τις δύο αυτές έννοιες. Επίσης θέλουμε να κατανοήσουν πως το κλίμα επηρεάζει την ζωή και την  κατανομή των ανθρώπων πάνω στη Γη.

Οι μαθητές, στις δύο πρώτες δραστηριότητες αυτής της φάσης, εργάζονται  με ερωτήσεις που θέτουμε μέσω της πλατφόρμας <<Αίσωπος>>. Στην περίπτωση που γίνεται προβολή των ερωτήσεων στον πίνακα, αφήνουμε λίγο χρόνο να απαντήσουν οι μαθητές στα φύλλα εργασίας που τους έχουν δοθεί και μετά τους ζητάμε να απαντήσουν προφορικά. Την απάντηση που έδωσε κάποιος μαθητής επιλέγουμε και στην εικόνα του σεναρίου που προβάλουμε στον πίνακα. Όταν οι πιθανές απαντήσεις, της ερώτησης που εξετάζουμε, είναι περισσότερες από δύο και η απάντηση που έχει δοθεί είναι λανθασμένη, δίνουμε την δυνατότητα σε κάποιον άλλο μαθητή να απαντήσει. Στο τέλος επιβεβαιώνουμε μέσω της εφαρμογής την ορθότητα των απαντήσεων των μαθητών. Με αυτό τον τρόπο αξιολογούμε την πρσπάθεια των μαθητών, τον βαθμό συμμετοχής τους και επίσης τον βαθμό ενίσχυσης της μαθησιακής διαδικασίας που προσφέρει το ίδιο το σενάριο, τα μέσα και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε.

Στην τρίτη δραστηριότητα τους αφήνουμε να σκεφτούν, να φανταστούν ότι ζουν σε  περιοχές που αναφέρει η ερώτηση και να απαντήσουν προφορικά.                           

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1η Δραστηριότητα : Καιρός - Κλίμα                                                        (9 λεπτά)

Δίνουμε στους μαθητές κάποιες προτάσεις και τους ζητάμε να επιλέξουν με ποια από τις έννοιες καιρός ή κλίμα έχουν σχέση. Αφήνουμε λίγο χρόνο να σημειώσουν στο φύλλο εργασίας τους και στη συνέχεια ζητάμε να απαντήσουν. Μετά, μέσω της πλατφόρμας, ελέγχουμε την ορθότητα των απαντήσεών τους.

Μέσω αυτής της δραστηριότητας θέλουμε οι μαθητές να καταλήξουν στον διατύπωση των εννοιών καιρός και κλίμα. Επίσης να δουν και την επίδραση του καιρού ή του κλίματος στις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Στη συνέχεια ζητάμε από τους μαθητές να ορίσουν τις έννοιες καιρός και κλίμα.

  • (Υποστήριξη 5ου  διδακτικού στόχου)

2η Δραστηριότητα : Κλίμα και κατανομή των ανθρώπων πάνω στη Γη            (8 λεπτά)

Προβάλουμε, μέσω της πλατφόρμας <<Αίσωπος>>>, την εικόνα που περιέχει τον παγκόσμιο κλιματικό χάρτη, στην οποία έχουμε εισάγει κάποια διαδραστικά σημεία. Δείχνουμε το κάθε διαδραστικό σημείο και ρωτάμε τους μαθητές να μας πουν ποια περιοχή δείχνει, αν είναι πυκνοκατοικημένη ή αραιοκατοικημένη και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την πυκνότητα πλυθυσμού σε κάθε περίπτωση. Εστιάζουμε στην επίδραση του κλίματος. Δίνουμε το λόγο στους μαθητές να απαντήσουν και στην συνέχεια κάνουμε κλίκ στο διαδραστικό σημείο και εμανίζεται το κείμενο με τις απαντήσεις. Ελέγχουμε την ορθότητα της απάντησης που είχε δοθεί και συμπληρώνουμε αν χρειαστεί. Στη συνέχεια επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για τα υπόλοιπα διαδραστικά σημεία.

  • (Υποστήριξη 4ου και 5ου διδακτικού στόχου)

3η Δραστηριότητα : Κλίμα και επίδραση στη ζωή των ανθρώπων        (6 λεπτά)

Ζητάμε από τους μαθητές να αναφέρουν παραδείγματα και άλλων περιοχών της Γης, όπου επικρατούν αντίξοες - ακραίες καιρικές συνθήκες, να περιγράψουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι αυτών των περιοχών και να φανταστούν τον τρόπο ζωής που έχουν διαμορφώσει στην προσπάθεια επιβίωσης τους. Οι μαθητές σηκώνονται να δείξουν τις περιοχές που αναφέρουν, στον παγκόσμιο χάρτη που έχουμε αναρτήσει στην τάξη.

  • (Υποστήριξη 4ου και 5ου διδακτικού στόχου)

Στη συνέχεια μαζεύουμε τα φύλλα εργασίας αυτής της φάσης και μοιράζουμε τα φύλλα εργασίας για την επόμενη φάση. Τη φάση της ανακεφαλαίωσης - επανάληψης - αξιολόγησης.


Δραστηριότητα 1η: Καιρός - Κλίμα

Επιλέξτε για κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις εάν έχουν σχέση με την έννοια καιρός ή με την έννοια κλίμα. Μετά την απάντηση μιας ερώτησης εμφανίζεται η επόμενη.

Δραστηριότητα 1η: Καιρός - Κλίμα


Η εικόνα έχει σχέση με τη δραστηριότητα που ακολουθεί.

Δραστηριότητα 2η: Κλίμα και κατανομή των ανθρώπων πάνω στη Γη.

Μετά τις απαντήσεις σας, στις ερωτήσεις του καθηγητή, κάντε κλικ στα διαδραστικά σημεία και διαβάστε τα κείμενα που εμφανίζονται. Αφού διαβάσετε το κείμενο πρέπει να ξανακάνετε κλικ στο διαδραστικό σημείο για να μπορέσετε να επιλέξετε το επόμενο.

Δραστηριότητα 2η: Κλίμα και κατανομή των ανθρώπων πάνω στη Γη.


Δραστηριότητα 1η: ΚΑΙΡΟΣ - ΚΛΙΜΑ

Απαντήστε στην παρακάτω ερώτηση.

Δραστηριότητα 3η: Κλίμα και επίδραση στη ζωή των ανθρώπων.

Διαβάστε την ερώτηση και απαντήστε προφορικά.

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Θερμοκρασία - άνεμοι - βροχές - κλίμα » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2398