Φάση Σεναρίου

Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Θερμοκρασία - άνεμοι - βροχές - κλίμα

2 ώρες

Ανάθεση εργασιών για το σπίτι.

5λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fasi_5_anathesi_ergasion_gia_to_spiti.doc

Στο τέλος της δεύτερης διδακτικής ώρας αναθέτουμε στους μαθητές εργασίες για το σπίτι.

Οι εργασίες αυτές αποσκοπούν στην εμπέδωση του διδακτικού αντικειμένου και στην επίτευξη των στόχων που θέσαμε κατά την εκπόνηση του σεναρίου. Αναθέτουμε τις εργασίες σε ομάδες 4-5 ατόμων, ώστε να καλλιεργήσουμε πνεύμα συνεργατικότητας μεταξύ των μαθητών. Δεν ζητάμε οι εργασίες να είναι έτοιμες για το επόμενο μάθημα, αλλά τους δίνουμε χρόνο να συνεργαστούν, να βρούν και να επεξεργαστούν τις πληροφορίες που χρειάζονται, να ετοιμάσουν τις εργασίες τους. Τις εργασίες οι ομάδες θα τις παρουσιάσουν μέσα στην τάξη στους υπόλοιπους συμμαθητές τους. Η παρουσίαση μπορεί να γίνει είτε διαβάζοντας κάποιο κείμενο, είτε με κολάζ φωτογραφιών με επεξηγηματικές πληροφορίες, ή μπορεί να παρουσιάσουν την εργασία τους ηλεκτρονικά με τη βοήθεια Η/Υ και βιντεοπροβολέα.  

Τα θέματα των εργασιών θα δοθούν σε φύλλα εργασίας στους μαθητές και επισυνάπτονται στο σενάριο.

Πρώτη Εργασία : Αλληλεπίδραση κλίματος - ανθρώπου   

Στην πρώτη εργασία θέλουμε να δούμε την επίδραση του κλίματος στη ζωή των ανθρώπων, αλλά και πως ο άνθρωπος με τις δραστηριότητες του επηρεάζει το κλίμα. Ζητάμε από τους μαθητές να περιγράψουν τρόπους με τους οποίους το κλίμα και οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν τη ζωή και τις δραστηριότητες των ανθρώπων. Τους ζητάμε ακόμη να αναφέρουν τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι σήμερα κατορθώνουν να υπερνικούν σε μεγάλο βαθμό τις κλιματικές αντιξοότητες.   Ζητάμε επίσης να περιγράψουν τρόπους με τους οποίους και ο άνθρωπος επηρεάζει και τροποποιεί το κλίμα τοπικά ή σε παγκόσμιο επίπεδο. Στα πλαίσια της ενεργοποίησης, της κοινωνικοποίησης και της ευαισθητοποίησης των μαθητών απέναντι στα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, θέλουμε  να προτείνουν ενέργειες - πράξεις που μπορούμε να κάνουμε ή άλλες που πρέπει να αποφύγουμε - τροποποιήσουμε, έτσι ώστε να περιορίσουμε τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής μεταβολής, που προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Να προτείνουν πρωτοβουλίες  -δράσεις σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο.

Δεύτερη εργασία : Κλίμα - Ιστορία / Μυθολογία

Στα πλαίσια διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης προτείνουμε στους μαθητές και μία δεύτερη εργασία. Να βρούν παραδείγματα επίδρασης των καιρικών συνθηκών και του κλίματος σε σημαντικά ιστορικά ή/και μυθολογικά γεγονότα.   


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Θερμοκρασία - άνεμοι - βροχές - κλίμα » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2400